15 oktober ZwembadBranche Dag

Sportfunctionarissen werkten het vaakst structureel samen met zwembaden

Negen op de tien sportfunctionarissen zoals bijvoorbeeld buurtsportcoaches en beweegcoaches werkten in 2023 samen met ondernemende sportaanbieders. Vooral dan met fitnesscentra, zwembaden, dansscholen of tennis-/padelclubs. Maar de samenwerking met zwembaden was het vaakst structureel van aard. Zo blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder sportfunctionarissen.

Ondernemende sportaanbieders

Nu het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) ook een strategische partner is in het Sportakkoord II, is er meer (beleids)aandacht voor de ondernemende sportaanbieders in Nederland. En voor de maatschappelijke waarde die deze aanbieders (kunnen) hebben. Wat het afgelopen jaar vooral resulteerde in een samenwerking met fitnesscentra (71%), zwembaden (62%), dansscholen (59%) en tennis-/padelclubs (57%). Hierbij is de samenwerking met zwembaden het meest structureel van aard. Bijna twee op de drie (63%) werkten het afgelopen jaar regelmatig samen met een zwembad. Met tennis- en/of padelclubs (41%), fitnesscentra (33%) en dansscholen (30%) was dit veel minder het geval.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Structurele samenwerking zwembad

Functionarissen buurtsportcoaches, maar ook combinatiefunctionarissen onderwijs, clubkadercoaches, beweegcoaches, coördinatoren sport en preventie en andere sportfunctionarissen die zijn aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC-functionarissen) werkten in 2023 dan wel het vaakst samen met fitnesscentra, maar niet zo structureel als met zwembaden. Mogelijk heeft dit te maken met de wijze waarop deze sportaanbieders gefinancierd worden, voor de samenwerking kunnen de financiën soms voor een belemmering te zorgen. De ondernemende sportaanbieders opereren vaak vanuit een commercieel oogpunt en dat wijkt af van het maatschappelijke belang van waaruit BRC-functionarissen worden ingezet. Zij hebben vooral als doel om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en hebben daarbij geen commercieel oogmerk. Fitnesscentra zijn meestal in privé-eigendom en hebben daardoor een sterker commercieel karakter, terwijl ruim de helft van de zwembaden in eigendom is van een gemeente, vereniging of stichting en dit dus minder speelt.

Lees ook: Platform Ondernemende Sportaanbieders en Maatschappelijke Organisatie in de Sport: maak bewegen voor iedereen toegankelijk

Rol sportfunctionaris

In de samenwerking met ondernemende sportaanbieders vervulden drie op de vier BRC-functionarissen een rol als verbinder/makelaar. Zij koppelden de ondernemende sportaanbieder(s) aan andere sectoren, zoals de zorg of het onderwijs. De helft van de BRC-functionarissen was (ook) betrokken als begeleider/doorverwijzer en motiveerde mensen om te gaan sporten en bewegen bij de ondernemende sportaanbieder(s). Twee op de vijf BRC-functionarissen werkten (ook) als uitvoerder/organisator van sport- en beweegactiviteiten bij een ondernemende sportaanbieder. Eén op de drie BRC-functionarissen informeerde de ondernemende sportaanbieder(s) over de (betrokkenheid bij) de lokale akkoorden, zoals het sportakkoord.

Positief

Om bij te dragen aan de ambities van het sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties, is het belangrijk om sporten bij de ondernemende sportaanbieders toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Dat BRC-functionarissen met zwembaden samenwerken is dan zeker positief. Dit zijn de sportaanbieders waar kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking of een migratieachtergrond, vaak willen en nog lang ook kunnen sporten.

Lees hier de factsheet ‘Samenwerken voor een actieve toekomst, de samenwerking van BRC functionarissen met ondernemende sportaanbieders’


advertentie

XS2 voor Zwembaden