Platform Ondernemende Sportaanbieders en Maatschappelijke Organisatie in de Sport: maak bewegen voor iedereen toegankelijk

Sport en beweging zijn cruciaal voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Maar in Nederland lijdt een aanzienlijk deel van de bevolking aan beweegarmoede, wat een negatief effect heeft op de Nederlandse volksgezondheid. Er moet dus meer worden gesport. Maar, maar zo benadrukken Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Maatschappelijke Organisatie in de Sport (MOS), dan moet sport wel toegankelijk worden gemaakt voor iedereen.

Stille ramp

Recente rapporten van de SER, Nederlandse Sportraad en het Mulier Instituut laten zien dat de urgentie groot is. In Nederland voldoet 56 procent van de mensen niet aan de beweegrichtlijnen, zoals die door de Gezondheidsraad zijn geadviseerd (NL Sportraad). De minst welvarende 20 procent van de bevolking leeft, in vergelijking met de meest welvarende 20 procent, 24 jaar minder lang in goede gezondheid (SER). In cijfers heeft deze beweegarmoede als tragische gevolg: 5.800 doden per jaar en 2,7 miljard aan vermijdbare zorgkosten. Voor het Platform Ondernemende Sportaanbieders en de Maatschappelijke Organisatie in de Sport is het daarmee overduidelijk dat beweegarmoede een groot probleem is. Wat hen echter vooral zorgen baart, is dat het vooralsnog een stille ramp lijkt te zijn. Er is onvoldoende besef van de omvang van het probleem, met alle gevolgen van dien. POS en MOS laten daarom nadrukkelijk weten dat actie nu noodzakelijk is om sporten en bewegen toegankelijk te maken voor iedereen.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Financiële drempel

Beide organisaties pleiten daarom onder meer voor het verlagen van de financiële drempel voor sport en bewegen. Het gebrek aan financiële middelen vormt voor de groepen met een lager inkomen een cruciaal obstakel. Door dit weg te nemen zullen veel meer veel meer mensen letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Concreet stelt men voor om de bijdrage aan fondsen die sport en bewegen mogelijk maken voor mensen met een beperkt budget te verhogen. Men doelt hierbij onder meer op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Volwassenenfonds Sport & Cultuur en het Ouderenfonds. Maar ook ziet men graag dat Krajicek Playgrounds of Cruyff Courts in wijken meer worden gestimuleerd. Daarbij roept men vooral ook op om in het algemeen de connectie te versterken tussen scholen, (ondernemende) sportaanbieders en kinderopvang. Daarnaast ziet men graag dat sport en bewegen fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt, vergelijkbaar met de bestaande regeling voor ambtenaren via hun Individueel Keuzebudget (IKB). Deze aanbeveling, zoals benadrukt in het SER-advies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’, helpt niet alleen bij het voorkomen van verdere uitstroom uit de sport, het kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van een cruciaal obstakel voor kwetsbare doelgroepen.

Lees ook: Pandemie bewegingsarmoede: ‘Nederland, sta op!

Debat Tweede Kamer

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de sportbegroting, hierbij was ook POS aanwezig om de sportaanbieders in persoon te vertegenwoordigen en het debat op de voet te volgen. Uit het debat kwamen een aantal voor POS en MOS belangrijke punten naar voren:

  • ?Het is duidelijk dat de sport- en beweegnorm zonder de ondernemende sport niet gehaald zal worden.
  • Er is gesproken over een voorstel voor budget om nieuw sportaanbod verder te stimuleren bij de jeugd.
  • Ruimte voor sport en bewegen blijft een belangrijk aandachtspunt: ook in nieuwbouwwijken moet er rekening worden gehouden met sportfaciliteiten.
  • ?Sport en bewegen heeft een maatschappelijk belang en betrekking op meer domeinen dan VWS alleen. Dit is belangrijk om vast te stellen om zo sport en bewegen ook hoger op de politieke agenda te krijgen bij de andere domeinen.

advertentie

Dewi Online