15 oktober ZwembadBranche Dag

Sport Toekomstverkenning: perspectief beleven – groeien door evenementen

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes, biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid en wat zijn de bedreigingen? Deze vragen vragen stonden centraal in de recente Sport Toekomstverkenning (STV). De STV is een brede verkenning waar onderzoekers kijken naar het verleden en het heden van de sport. Dit geeft ons zicht op sport- en beweegontwikkelingen in de toekomst. De STV wil daarmee de discussie aanscherpen en inzicht bieden in trends in verleden en toekomst om zo te ontdekken waar kansen en valkuilen voor de sport liggen. En dat is natuurlijk ook interessant voor zwembaden.

Perspectieven op sport

De STV levert verschillende perspectieven op sport: verschillende ‘brillen’ waardoor je naar sport kunt kijken en dus ook hoe je daar als zwembad op in kunt spelen. Op onze site brengen wij de volgende perspectieven in kaart:


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  1. sport om je fit te voelen (vitaliteit)
  2. sport om te beleven (belevenis)
  3. sport om te winnen (topsport)

Lees ook: Het organiseren van evenementen in het zwembad, win-win-win-win!

Sporteconomie: groeien door evenementen

In het perspectief ‘Leef mee’ draait het om het beleven van de sport, door de sporter zelf maar vooral ook door de supporter. Mediaorganisaties, evenementenorganisaties en bedrijven dragen dit perspectief. Maar ook voor lokale beleidsmakers is het een interessante invalshoek vanuit economische belangen. Denk aan citymarketing, een aantrekkelijke woonomgeving voor bewoners en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven gericht op (sport)innovatie (denk bijvoorbeeld aan de grotere zwembaden waar internationale wedstrijden kunnen worden gehouden en waar wordt getraind door topsporters). Voor sportaanbieders bieden lokale evenementen kansen om mensen vrijblijvend en laagdrempelig kennis te laten maken met (nieuwe) sporten, zoals zwemmen, en zo klanten te werven.

De cijfers

  1. De helft van de Nederlanders bezoekt sportwedstrijden- en evenementen of volgt sport via de media.
  2. Jaarlijks vinden er in Nederland – buiten de reguliere competities om – circa 600 sportevenementen plaats.
  3. In 2012-2013 waren sportevenementen goed voor 77 miljoen bezoeken.

Uitdagingen en kansen

  • Minder mediagenieke vormen van sporten vitaal houden. Als sport vooral om de beleving van het publiek draait, is het een risico dat bepaalde vormen van sporten terrein moeten inleveren. Voor het grote publiek kan een een wedstrijd korte afstanden spannender zijn, dan een zwemmarathon. Zowel bij grote als kleine evenementen is het van belang na te denken over de optimale ervaring door het publiek. Aangepaste spelregels of het koppelen van evenementen aan goed doelen kunnen zorgen dat toeschouwers meer betrokken zijn. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de ‘Wintertijd Challenge’ waar geld in wordt gezameld voor Spieren voor Spieren.
  • Spanningsveld tussen ‘Voel je fit’ en ‘Leef mee’. Supporters die bier drinken en snacks eten: het is een bekend beeld. Hier botsen de perspectieven ‘sporten om je fit te voelen’ en ‘sporten om te beleven’. Bij grote sportevenementen kunnen beweegmomenten worden ingebouwd voor het publiek om het sporten zelf meer onder de aandacht te brengen. Bovendien kan het organiseren van een evenement aanknopingspunten bieden om sport- en beweegactiviteiten voor de omgeving op te zetten, zoals lokale acties rondom bekende sportevenementen.

Sport Toekomstverkenning

De Sport Toekomstverkenning is bedoeld om bij overheden, sportorganisaties en daarmee verbonden organisaties en bedrijven de gedachten over de toekomst van sport te scherpen en een discussie over de toekomst te verhelderen en te ondersteunen. De Sport Toekomstverkenning is gemaakt door het projectteam van RIVM- en SCP-medewerkers. De totstandkoming van de STV is begeleid door een Klankbordgroep, een Leescommissie en veel experts op het gebied van sport. Betrokkenen uit de sportwereld en daarbuiten hebben waardevolle input geleverd.

Kijk voor meer informatie over de Sport Toekomstverkenning op de site van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) of naar dit filmpje:

Met dank aan Allesoversport.nl: alle kennis over sport en bewegen op één plek.


advertentie

XS2 voor Zwembaden