Prinsjesdag 2018: gaat de zwembranche erop vooruit?

Gisteren was het de derde dinsdag in september en traditiegetrouw las onze koning Willem Alexander weer de Troonrede voor. Hoewel het een en ander al was uitgelekt, is dit toch het moment om de plannen voor het komende jaar te horen. En natuurlijk ook om te kijken wie de opvallendste hoed heeft, maar dat terzijde. We willen eigenlijk vooral graag weten of de regering iets doet voor onze branche. Gaat de  zwembranche er op vooruit?

Gezond leven

Het doorakkeren van een aantal begrotingen en nota’s leert vooral dat er veel aandacht is voor de gezonde leefstijl. We moeten meer bewegen en gezonder eten. Dat dat is goed voor onze fysieke gezondheid én mentale gezondheid. En in beide gevallen ook goed voor zorgkosten. Die kunnen we door preventie temperen. Hoe? Door het creëren van een gezonde, beweegvriendelijke en veilige omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Want het moet toegankelijker en leuker worden. In hoofdlijnen gaat het om het volgende:

  1. Bevorderen dat mensen gezonder leven door gezonde keuzes makkelijker te maken en te zorgen voor betrouwbare informatie over een gezonde leefstijl.
  2. Inzetten op een gezonder aanbod van voeding (Akkoord Verbetering Productsamenstelling).

Plannen en akkoorden

  • Er wordt veel ingezet op preventie. Zeker nu de zorgkosten steeds maar weer stijgende zijn, lijkt de winst te kunnen worden behaald uit preventie. Reden ook dat het Nationaal Preventieakkoord is gesloten met onder andere patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Focus ligt onder meer op het terugdringen van overgewicht en obesitas door in te zetten op gezond eten en meer bewegen. Onder meer door te zorgen dat er zowel lokaal als nationaal een gezonde omgeving wordt gecreëerd met gezonde voeding en gezond bewegen.
  • Iedereen moet in zijn eigen omgeving met plezier kunnen sporten en bewegen. Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten wekelijks, maar er zijn ook groepen mensen die te weinig bewegen en de motorische vaardigheden van kinderen nemen af. Daarom is er  een Nationaal Sportakkoord gesloten met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, in álle levensfasen. Belemmeringen die mensen ervaren worden weggenomen, bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches. Verder wil de regering dat de gezamenlijke ambities van de gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de komende tijd verder worden uitgewerkt tot concrete acties en plannen die passen in de steden en dorpen, gemeenten en regio’s.

Lees ook: Uit Engels onderzoek blijkt dat zwemmers langer en gezonder leven

In geld…

  • Per jaar wordt € 61 miljoen beschikbaar gesteld voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches).
  • Voor maatregelen als benoemd in de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord en voor de voortzetting van het huidige beleid komt € 35 miljoen per jaar vrij.
  • Nationaal Programma Preventie (NPP) krijgt € 3 miljoen en wordt tot 2021 voortgezet. Via het programmabureau ‘Alles is gezondheid…’ worden maatschappelijke initiatieven gestimuleerd die bijdragen aan een gezonder Nederland. Maatschappelijke organisaties zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Netwerkvorming en kennisdeling worden daarbij benut om het bereik en de impact van deze initiatieven te vergroten.
  • Het Centrum Gezond Leven (CGL) ontvangt € 3,2 miljoen. Het centrum heeft als doel samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering te faciliteren. Het CGL bevordert het gebruik van erkende leefstijlinterventies, onder meer door beschikbare interventies te presenteren en te beoordelen op kwaliteit en samenhang en het versterken van het gezondheidsbeleid via diverse handreikingen.

En nu concreet?

Er zijn veel plannen en voornemens én er is ook wel geld. Concreet is dit niet direct geld wat is bestemd voor de zwembaden. Ik heb nog niks gelezen over geld voor schoolzwemmen, het stimuleren van de bouw van zwembaden, salarisverhoging voor zwemdocenten. Wel zie ik aanknopingspunten om samen met andere (lokale) partijen het bewegen en dus ook het zwemmen te stimuleren. De overheid wil vooral graag een gezonde, beweegvriendelijke en veilige omgeving creëren voor jong en oud. Concreet komt dit neer op een plek waar je optimaal en gezellig kunt bewegen voor een goede gezondheid. Het zwembad!