Van een levenlang zwemplezier tot toezichthouden: NL zwemveilig doet onderzoek

Bijna alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma en toch blijven er zorgen over de zwemveiligheid. Ook afgelopen zomer waren er verdrinkingsongevallen te betreuren. Meer inzicht in de omstandigheden van verdrinking, hoe kinderen leren zwemmen en effectieve maatregelen voor het verbeteren van zwemveiligheid is nodig. Daarom zijn en worden er onderzoeken uitgevoerd binnen het kennisproject NL Zwemveilig.

Levenlang zwemplezier

  • ‘Van leren zwemmen naar blijven zwemmen’
  • In de periode maart tot en met augustus 2018 deed onderzoeksbureau Kennispraktijk onderzoek naar de vraag waardoor het komt dat na het behalen van de zwemdiploma’s de meeste kinderen niet meer regelmatig blijven zwemmen. Daarnaast zijn in voorjaar 2018 uitvoerige metingen verricht bij kinderen (zwemtest, vragen ouders, vragen kinderen) een tijd nadat ze hun zwemdiploma’s hebben behaald. Gekeken is ook of de zwemvaardigheid nog steeds op peil is en of ze zich nog veilig voelen om in verschillende wateromgevingen te zwemmen.De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld tijdens de ZwembadBranche Dag in een workshop van NL Zwemveilig.

Lees ook: ‘Zwembadpersoneel vaak overbelast’, wat vindt de branche?

Toezicht

  • Onderzoek ‘Zwemveiligheid in buitenwater’
  • Op dit moment loopt er een onderzoek waarbij lifeguards wordt gevraagd een enquête in te vullen over hun toezichthoudende taak en veiligheid. Daarnaast vindt er dit najaar een verdiepende casestudy plaats waarin diverse partijen rondom enkele lokale zwemwaterlocaties worden geïnterviewd over zwemveiligheid en toezicht. Resultaten van dit onderzoek worden begin 2019 verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut en onder meer Reddingsbrigade Nederland.

  • Onderzoek ‘Toezichthouden in zwembaden’
  • Op dit moment wordt er een enquête uitgezet onder zwembadmedewerkers over hun toezichthoudende taak en veiligheid. Doel van het onderzoek is om na te gaan hoe toezichthouders hun werk ervaren. Ook worden vragen gesteld om zicht te krijgen op kenmerken van de toezichthouders en opleidingsachtergrond en -behoefte. Naast de enquête worden enkele werksessies georganiseerd om de cijfermatige resultaten nader te duiden. Resultaten van dit onderzoek worden begin 2019 verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut.

NL Zwemveilig wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wil je meer weten over toezichthouden en de praktijk? Kom naar één van de workshops van de ZwembadBranche Dag op 9 oktober.
Pomaz