Noodoproep aan de politiek: komt er compensatie?

De sportsector deed gisteren een noodoproep aan de politiek om sportaanbieders en sportaccommodaties financieel te steunen in deze energiecrisis. Daarnaast pleiten zij voor versnelde verduurzaming. De aanhoudende hoge energietarieven dreigen een gat te slaan in de sportinfrastructuur en met name voor zwembaden is het lastig. Uit een inventarisatie blijkt dat situatie voor veel zwembaden waarvan het energiecontract afloopt onhoudbaar is en sluiting dreigt. Komt er compensatie voor de zwembranche?

‘Dit is zo omvangrijk, het Rijk moet echt bijspringen’

Mohammed Mohandis vreest dat de stijgende energie- en gasrekening gaat zorgen voor een kaalslag bij verenigingen en sportaccommodaties. Reden dat het Tweede Kamerlid van de PvdA begin juli al een motie heeft ingediend. “Voor het eerst in mijn politieke carrière voorzie ik echt een drama voor ‘sportverenigingen’ als we niks doen. Bewegen moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijven. Bij zwemmen gaat het ook nog eens om veiligheid, iedereen moet zich kunnen redden in en op het water.” Mohammed is blij dat steeds meer gemeenten zijn zorgen delen, maar hij realiseert zich ook dat de mogelijkheden voor hen beperkt zijn. “Dit is zo omvangrijk, het Rijk moet echt bijspringen. Als we niks doen zijn de consequenties niet te overzien. We hebben tijdens de coronacrisis gezien wat de gevolgen zijn en hoe essentieel bewegen is.” Het voorstel van het Tweede Kamerlid is om een noodfonds in te stellen. Om hoeveel geld het dan gaat, vindt hij lastig te zeggen. “Ik wil liever ook geen bedragen noemen, de minister moet dit eerst goed inventariseren. Ik weet in ieder geval wel zeker dat het op zijn beloop laten ons uiteindelijk veel meer gaat kosten. Geld mag dus geen rol spelen.” Daarnaast vreest Mohammed dat de middeninkomens tussen wal en het schip komen te vallen. “Er zijn nu veel meer gezinnen die niet rond kunnen komen en ook niet in aanmerking voor een vergoeding. Ons stelsel is nog helemaal niet ingericht op zulke exorbitante energieprijzen. Maar we moeten voorkomen dat zij daarom keuzes gaan maken en de sportactiviteiten gaan stopzetten.” De aanvraag deze week voor een spoeddebat heeft het helaas niet gehaald, het is daarom nu wachten op de brief van de minister met een antwoord. “Ik verwacht deze brief voor Prinsjesdag waar het kabinet de plannen onthult over hoe zij de gedupeerden van deze energiecrisis tegemoet komen. Hoewel ik in de uitgelekte plannen nog niks heb gelezen over sporten en bewegen, staat voor mij wel vast dat het toegankelijk houden van sport en bewegen hier onderdeel van uit moet maken. Goed voor de gezondheid, weerbaarheid en sociale ontwikkeling. Bij zwembaden gaat het daarnaast ook om veiligheid, we willen toch niet met z’n allen straks constateren dat het aantal kinderen dat zwemveilig is drastisch is gedaald? Ik zal daar in ieder geval alles aan doen.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Energiecrisis: hoe houdt een zwembad zich nu staande?

‘Vooralsnog krijgen wij nul op het rekest’

Na een zware coronatijd verwacht André de Jeu dat zwembaden allerminst een rustige periode tegemoet gaan. De energie- en gasprijzen lopen voor een aantal dusdanig op dat hij voorziet dat zij geen andere uitweg zien dan de deuren te sluiten. Vanuit de VSG is André al een half jaar bezig om zijn zorgen onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek. “Zwembaden zullen in eerste instantie aankloppen bij de gemeente en er zullen ook gemeenten zijn die het belang van het behoud van het zwembad inzien. Het probleem is alleen dat ook de bibliotheken, verenigingen en cultuurinstellingen financiële hulp nodig hebben. Het is daarom een vraagstuk voor politiek Den Haag, daar moet geld worden vrijgemaakt.” Er is nog geen exacte rekensom gemaakt, maar André vermoedt dat het voor dit jaar gaat om ongeveer 100 miljoen euro. “Ik verwacht wel dat de piek volgend jaar komt als de meeste contracten aflopen, dus voor de komende twee jaar moet je rekening houden met zo’n 250 miljoen euro. Als je het afzet tegen de totale begroting is dat natuurlijk een gering bedrag, maar vooralsnog krijgen wij nul op het rekest.” De overheid is wel bereid om te investeren in duurzame oplossingen, maar volgens André is dat nu ook lastig. “Geredeneerd vanuit het klimaatvraagstuk, begrijp ik dat heel goed. Maar ook hier zijn de prijzen enorm gestegen. Op korte termijn zijn de zwembaden nu vooral geholpen met een compensatie.” Het verhogen van het prijskaartje om de stijgende kosten te compenseren is volgens André ook geen optie. “Wij hebben met elkaar afgesproken dat het zwembad een maatschappelijke functie heeft. De prijzen worden daarom laag gehouden en voor wie de zwemles niet kan betalen zijn er fondsen. Helaas zijn er nu steeds meer gezinnen die hier moeite mee hebben, maar door hun inkomen geen aanspraak kunnen maken op een fonds. De systematiek is hierop simpelweg nog niet ingericht. Wanneer de prijzen stijgen, wordt dat alleen maar erger.” Daarnaast is het openhouden van het zwembad voor alleen zwemles zodat in ieder geval de zwemveiligheid wordt geborgd ook niet de oplossing. “Deze discussie hebben we in coronatijd ook gehad, maar de vaste lasten zijn dan net zo hoog. Als we willen voorkomen dat zwembaden gaan sluiten, moet er gecompenseerd worden. Het lijkt er nu op dat de overheid dit overlaat aan de lokale politiek, maar daar is deze crisis nu echt te groot voor.”

Lees hier position paper Stijgende energielasten bedreigen de sportinfrastructuur.


advertentie

Hellebrekers