11 oktober - ZwembadBranche Dag

Dringende oproep voor input consultatie Erkende Maatregelenlijsten

De Erkende Maatregelenlijsten (EML) is geactualiseerd. Maar voordat deze echt inwerking treedt, vindt er eerst nog een internetconsultatie plaats. Alle opmerkingen zijn hierbij welkom. Ook de Verenigde Technici Zwembaden (VTZ) werkt aan hun visie op de actualisatie van deze nieuwe lijst. Hiervoor kan de VTZ jouw input heel goed gebruiken. Heb jij de afgelopen jaren richting handhavers (veelal milieuambtenaren) voor jouw accommodatie, met rapporten onderbouwd, moeten aantonen waarom bepaalde maatregelen niet uitgevoerd zijn? Deel deze met de VTZ!

Actualisatie

De informatieplicht energiebesparing is onderdeel van de Wet milieubeheer en sinds 1 juli 2019 zijn bedrijven en instellingen verplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Ook zwembaden zijn hiertoe verplicht. Om mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van techniek, investeringskosten en energieprijzen is de lijst recent weer geactualiseerd. Daarnaast is er als gevolg van de Omgevingswet een splitsing gemaakt naar gebouwen in het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) en milieubelastende activiteiten in het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) en komen er drie lijsten: voor gebouwen, processen en faciliteiten. Daarbij wordt voor de terugverdientijd gerekend met een voorgeschreven methodiek en tarieven.

Meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van zwembadtechniek? Kom 11 oktober naar de VTZ Technische start en laat je aansluitend informeren en inspireren op de beursvloer van de ZwembadBranche Dag.

Oproep!

Momenteel ligt de nieuwe lijst Erkende Maatregelen energiebesparing ter inzage en kan iedere betrokkene zijn of haar zegje doen. Ook de VTZ werkt aan hun input. Hiervoor zijn zij alleen nog dringend op zoek naar rapporten en onderzoeken die zwembaden tegenover handhavers hebben overlegd. Hiermee wil de VTZ  maatregelen weerleggen van de bestaande lijst die ook weer op de geactualiseerde lijst staan maar die zich in zwembaden nooit terugverdienen. Dus, heb jij de afgelopen jaren contact gehad met handhavers of andere betrokken organisaties over een maatregel en heb jij kunnen aantonen middels berekeningen dat deze maatregel niet voldoet? Deel jouw informatie en de onderbouwing die je hiervoor hebt gebruikt met de VTZ en stuur het in vóór vrijdag 16 september. De VTZ gebruikt deze input dan als onderbouwing om bepaalde maatregelen van de lijst te kunnen halen. Handhavers zullen zwembaden daar dan niet meer mee lastig vallen. Natuurlijk kun je jouw reactie ook nog geven via de internetconsultatie. Alle opmerkingen zullen worden verwerkt, waarna begin 2023 de nieuwe wettelijke kaders in werking treden

Heb jij maatregelen uit de huidige Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) kunnen weerleggen? Deel jouw onderbouwing en de onderliggende rapporten of onderzoeken met de VTZ vóór vrijdag 16 september door te mailen naar info@zwembadbranche.nl.

Voor wie?

Bedrijven en instellingen met een gebruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalent en het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving op deze plicht. Iedereen die het aangaat kan reageren op de wijziging van de regeling, de voorgestelde Erkende Maatregelen en de nota van toelichting. De rekenkundige onderbouwing van maatregelen kan opgevraagd worden via: informatieplichtenergiebesparing@rvo.nl

Wil jij meer weten over de geactualiseerde lijst Erkende Maatregelen energiebesparing en jouw reactie geven? Kijk op www.overheid.nl
Normec