Minder bewegen door stijgende prijzen: ‘het wordt nu cruciaal wat de overheid gaat doen’

De prijzen stijgen, ook sporten en bewegen wordt duurder. Van de sportende Nederlanders tussen de 5 en de 80 jaar geeft een vijfde aan dat de sportaanbieder van zichzelf of van hun kind een prijsstijging heeft doorgevoerd tussen de 5 en 10 procent. Voor ruim 80.000 sporters is deze prijsstijging, in combinatie met andere stijgende kosten, doorslaggevend: zij zijn helemaal gestopt met sporten. Nog eens 475.000 mensen die een sport beoefenen, geven aan dat ze zullen stoppen bij een verdere prijsstijging. Dat terwijl mensen juist meer moeten bewegen. Wat doet de overheid om Nederland in beweging te houden en te krijgen?

Te duur

Deze cijfers komen uit een onderzoek dat in opdracht van NOC*NSF is gedaan naar sportdeelname in de maand september. Het blijkt dat de prijsstijgingen een duidelijke invloed hebben op de sportdeelname bij sportaanbieders. Ruim 80.000 sportende Nederlanders zijn gestopt met hun sport omdat het te duur wordt.  Zo’n 310.000 sporters gaan minder vaak sporten in verband met de kosten. Nog eens 475.000 mensen overwegen het sporten te beëindigen als de kosten verder stijgen. Het gaat hierbij om zowel kinderen als volwassenen. En dat terwijl de sportdeelname voor het derde jaar op rij al lager was dan in de jaren voor corona. Alleen bij jonge jeugd (van 5 tot 12 jaar) is een positieve trend te zien.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Lees ook: ‘Alleen steun kan zorgen dat we niet weer interen op het eigen vermogen’

Crisis op crisis

NOC*NSF dringt samen met de gehele sector al langer aan op een goede regeling voor sportaccommodaties, om de sterk stijgende energielasten te kunnen dragen. De recent ingestelde regeling voor het MKB voorziet daar volgens hen nog onvoldoende in en wordt bovendien pas volgend jaar van kracht. Volgens de NOC*NSF ligt hier een belangrijke taak voor gemeenten, maar die moeten dan wel door Den Haag in staat gesteld worden om sportaccommodaties open te houden. Teun van Etten, voorzitter vereniging voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), benadrukt ook dat de urgentie steeds meer toeneemt. “Wij maakten eerder een schatting dat een derde van de publieke zwembaden eind dit jaar niet meer te exploiteren zal zijn door de stijgende energielasten. Ik vrees echter dat deze schatting aan de voorzichtige kant was. Het is echt heel nijpend aan het worden.” Middels de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) kunnen zwembaden sneller worden verduurzaamd en dit helpt volgens Teun zeker, maar niet op korte termijn. “De vraag naar de regeling was heel groot. Gelukkig komt er hoogstwaarschijnlijk een volgende ronde zodat de lasten voor zwembaden op de lange termijn kunnen verminderen. Voor de korte termijn heeft de branche daar helaas niet veel aan. Het wordt dan ook cruciaal wat de overheid gaat doen.” Hoewel er nog geen concrete toezeggingen zijn gedaan, is Teun wel hoopvol. “De minister heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat zij het belang van het leren zwemmen voor de zwemveiligheid groot vindt. Daarnaast pleit de overheid ervoor dat mensen meer gaan bewegen. Het helpt dan niet als de sportinfrastructuur krimpt. Sterker nog, er moet infrastructuur bij.” Teun verwacht dat medio november meer duidelijkheid komt over mogelijke compensatie en hoopt dat dat deze dan ook verder gaat dan de TEK MKB regeling. “Natuurlijk realiseren wij ons heel goed hoe wrang het is voor de gehele branche dat na de coronacrisis de energiecrisis erover heen komt. Graag zien wij dan ook dat de overheid de branche als geheel tegemoetkomt. Het stimuleren om te verduurzamen is belangrijk voor de toekomst van de branche, maar de komende 2 jaren moeten wij vooral zien te overleven. Het is zaak dat Den Haag dat ook gaat inzien en over de brug komt.”


advertentie

Splash Software