Maak je team waterproof

‘Wat is het belangrijkste bij een team?’ Wanneer ik deze vraag stel, wordt vaak ‘vertrouwen’ als antwoord gegeven. Mijn vervolgvraag is dan: ‘wat is vertrouwen en hoe uit zich dat?’ Deze vraag vinden teams vaak lastiger te beantwoorden. Volgens de dikke van Dale is vertrouwen ‘het geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid’. Mijn aanvulling voor teams is, dat vertrouwen vooral het resultaat is van gezamenlijke ervaringen. Wanneer teams elkaar beter vertrouwen, gaat samenwerking ook in weerbarstige tijden beter. Het was de afgelopen maanden een weerbarstige tijd. Angstige collega’s, verwarring bij bezoekers, kinderen maanden zonder zwemles, de anderhalve meter die bewaakt moet worden. Iedereen wil het goed doen, maar dat lukt niet altijd. Dit is corona tijd.

Perspectieven

Maar er is meer veranderd voor teams. Waar vroeger zwemonderwijzers dit vaak vanaf het begin van hun werkende leven direct als vak kozen, komen er nu steeds meer zwemonderwijzers die pas op latere leeftijd voor dit mooie vak kiezen. Bij een training in een zwembad kwam dit mooi tot uiting. Op de stelling ‘tijdens mijn studie wist ik zeker dat ik zwemonderwijzer wilde worden’ beantwoordde slechts 1 teamlid dit volmondig met JA! Zwemonderwijzers waren verknocht aan hun vak en hielden van het lesgeven aan de kinderen. Dat lesgeven deden ze met veel plezier, vaak hun hele leven lang. Dat dit nu anders is, biedt mooie perspectieven. Lesgevers vormen met verschillende achtergronden één team. Dit verhoogt de kleur en de diversiteit. Nieuwe inzichten en nieuwe impulsen kunnen leiden tot mooie, nieuwe impulsen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Veranderingen

Ondertussen zijn binnen het zwemonderwijs de laatste 15 jaar diverse veranderingen geweest. Zwemstuurkaarten bestonden nauwelijks, Impliciet leren was nog onbekend, een gezamenlijk vastgestelde visie was vooral nog ‘we doen het gewoon allemaal hetzelfde en geven aan ongeveer dezelfde kinderen les’. Dat heeft tot gevolg dat de teams nu met elkaar moeten gaan bedenken hoe zij met al die veranderingen omgaan. Want dat is niet altijd simpel. Daarbij liggen steeds meer taken bij de teamleiders. Zij hebben het vaak te druk hebben om alles in goede banen te leiden.

Lees ook: Van snel resultaat naar het leukste & beste resultaat

Teamleider

In deze column wil ik daarom een lans breken voor de teamleiders. In mijn rol als trainer begeleid ik nu een teamleider en ik zie een extreme combinatie van taken. De teamleider is ontzettend belangrijk, maar moet zich ook veel bezighouden met eenvoudige taken. Als je een team wilt leiden, is het belangrijk om er te zijn voor je team. Dat ben je soms door gewoon nee te zeggen op bepaalde vragen. Maar de teamleiders die ik meemaak, werken keihard, zijn perfectionistisch en weten van geen stoppen. Mijn advies? Meer tijd voor de teamleider om zich bezig te houden met de ontwikkeling van het team, in plaats van overvraagd te worden door ad hoc situaties.

Samen

De teamleider is leidend in de teamafspraken. Hoe ga je de tussendoelen in gezamenlijkheid opnieuw vaststellen? Hoe neem je de visie van je eigen bad eens onder de loep? Is het mogelijk dat iedereen daarbij zijn eigen mening kan laten horen? Ja, laten horen kan altijd wel. Vanzelfsprekend krijgt iedereen de kans om te spreken. Maar het besluit wordt genomen door de meerderheid. De nuances van de minderheid worden er in aangebracht. Dat houdt in dat niet iedereen zijn favoriete oplossing krijgt. Dit terwijl iedereen er wel aan moet bijdragen. Vraag je eens af met elkaar: Wat willen wij dat centraal staat in onze zwemlessen? Wat ga ik daar aan bijdragen? Als je dat samen voor elkaar kunt krijgen, wordt jouw waterproof!

Deze column is geschreven door Leone Hamaker en verscheen eerder in ZwembadBranche


advertentie

Pomaz