Mondkapjesplicht: komt er een uitzondering voor toezichthouders?

Gisteren ging de verplichting van mondkapjes in. Dus ook voor zwembaden. Er geldt een uitzondering voor sporters, zwemmers hoeven dus geen mondkapje te dragen. Voor al het zwembadpersoneel, trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt overal en altijd de mondkapjesplicht. Tenzij je actief meesport of zwemles geeft. Wat betekent dat toezichthouders steeds een mondkapje moeten dragen. Veel toezichthouders hebben hier moeite mee. FNV en de samenwerkende partijen in de zwembranche gaan kijken of een uitzondering mogelijk is.

Update: De mondkapjeslicht is aangepast. De plicht geldt niet als (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje dit te veel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het wel verplicht. Toezichthouders moeten altijd een mondkapje dragen, maar een spatscherm (face shield) mag ook.

Onprettig

Vorige week kwamen de samenwerkende partijen met de regels omtrent de verplichting van het mondkapje met een duidelijke toelichting wanneer je wel en wanneer je niet verplicht bent. Blij was Jutte met de uitzondering voor zwemonderwijzers en de meesportende instructeur, maar benadrukt ook dat we niet moeten vergeten waarom de plicht is ingesteld. “Het dragen van een mondkapje is wennen, maar uiteindelijk doen we het voor een goed doel: de verspreiding van het virus tegengaan.” Alleen gezien het klimaat van een zwembad heeft hij zeker begrip voor de ontstane consternatie onder toezichthouders. “Het zwembad is een vochtige ruimte, het continu dragen van een mondkapje kan daardoor heel onprettig zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat toezichthouders ook een uitzondering willen.” Maar het is niet aan de samenwerkende partijen, zo licht Jutte toe. “Het protocol is gebaseerd op het protocol van NOC*NSF. Hierin wordt gesteld dat een instructeur die meesport geen mondkapje hoeft te dragen omdat die gelijk staat aan een sporter en daar geldt een uitzondering voor. Een toezichthouder sport niet mee, wat betekent dat hij of zij een mondkapje moet dragen.”

Lees ook: Per 1 december verplichting mondkapjes: wanneer draag je wel en geen mondkapje in het zwembad?

Zwart-wit

Dat het niet zo zwart-wit is, wordt duidelijk als de NOC*NSF deze week aangeeft dat tijdens het geven van een les, training, of instructie het niet verplicht is om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmert. “Het is logisch dat de werkbaarheid van de regels ook meespeelt en het is niet raar dat dit discussie oplevert. Het dragen van een mondkapje is voor ons allemaal nieuw. Dit biedt dan ook zeker een opening voor het heroverwegen van de verplichting voor toezichthouders.” Maar daarmee is nog niet gezegd dat dit kan worden aangepast in het protocol. “Wij zijn natuurlijk gebonden aan de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgesteld. Daarentegen realiseren wij ons terdege dat het voor toezichthouders niet prettig is en daarom nemen wij dit heel serieus.” Ook de FNV pleit voor een uitzondering bij toezichthouden. Hanan Yougabi: “Als toezichthouders zich moeten verplaatsen is het logisch dat men een mondkapje draagt, maar niet als zij op dezelfde plek staan. Het is onmenselijk om in die temperaturen aan medewerkers te vragen de hele dag een mondkapje te moeten dragen en wie besmetten zij als zij aan de rand van het bad staan?”

Aanpassen

De samenwerkende partijen en de FNV gaan kijken of er een uitzondering voor toezichthouders mag worden gemaakt. Voordat dit kan worden aangepast in het protocol zal het ministerie van VWS hierover uitsluitsel moeten geven, maar Jutte ziet mogelijkheden afgaande op het protocol van NOC*NSF. “Natuurlijk beseffen wij heel goed dat er een afweging moet worden gemaakt waarbij het doel, besmetting voorkomen, zeker zwaar zal wegen. Maar een uitzondering voor toezichthouders is wat ons betreft een reëel verzoek.”
Piscine Global