Van snel resultaat naar het leukste & beste resultaat

Hoe gaat het ermee? Grote kans dat jouw antwoord ‘erg druk’ is. Druk klinkt niet echt ideaal. Vaak gaat het dan om opgelegde druk. Een fijn antwoord zou zijn: ‘het gaat lekker, ik heb een goed gevulde agenda’. Onder hoge opgelegde druk staan is immers alles behalve ontspannen.

Drukverlagend lesgeven

Laatst zag ik een fantastische manier van drukverlagend lesgeven. Een lesgever had een groepje van 11 kinderen, 3 hiervan waren aan het oefenen om door het duikzeil te gaan. Zij hadden als enige van de groep hier nog moeite mee. De andere 8 kinderen kregen de opdracht om de borstcrawl over korte afstand te gaan oefenen. Op een strategische positie kon de lesgever alle leerlingen zien. Die 3 kinderen liet hij oefenen met een speciale opdracht ‘Jullie mogen het duikzeil oefenen zoals jullie het zelf willen’. In volwassen taal: maak je eigen oefenkeuzes. De kinderen bepaalden het zelf. Starten vanaf de lage kant of de hoge kant, de hoogte van het gat en de afstand waarop het zeil in het water hing. Zij legden zichzelf exact de juist druk op, de druk die zij precies aankunnen. Dit resulteerde in plezier, veiligheid, veel oefenen en resultaat. Alledrie de kinderen gingen moeiteloos door het duikzeil.

Complimenten

Bij zwemlessen is er regelmatig sprake van een opgelegde druk. De mate hiervan hangt af van de functie en van de persoon. Een lesgever kan druk voelen van de manager, het hoofd zwemzaken, van collega’s of van ouders. Een gezonde druk werkt prestatiebevorderend, maar ongezonde druk gaat gepaard met minder gelukkige keuzes. Mijn zwemhart hoopt dat lesgevers keuzes maken met een opgelegde druk die prettig is en die leidt tot de snelste resultaten. Druk kan je op verschillende manieren verlagen. Voorafgaand aan de zwemles door lekker op tijd aanwezig te zijn, je goed voor te bereiden en met collega’s over de les sparren. Tijdens de zwemles door de focus te leggen op het leerproces en niet op het eindresultaat. Maar vooral door jezelf en het kind de tijd gunnen voor een persoonlijk leerproces. En door de kinderen gericht complimenten te geven. Vergeet daarbij ook zeker niet om jezelf complimenten te geven na afloop. Druk kan ook door iemand worden ervaren wanneer iemand op hem of haar let. Dit geldt zeker voor kinderen. Probeer daarom situaties te vermijden waarbij het kind zich bekeken voelt bij iets dat het nog niet goed kan. Vermijd bijvoorbeeld rijtjesvorming op de kant.

Druk wegnemen

Het volgen van bovenstaande adviezen leidt hopelijk tot een lagere zelf opgelegde druk. Maar ook tot een betere afweging van de te maken keuzes. Keuzes die jij kan uitleggen en waar jij achterstaat, omdat dit goed voelt in jouw lesgevershart. Ga vooral niet voor snelle, kortetermijnresultaten omdat ouders snel een diploma verwachten of leidinggevenden snel 20 zwemdiploma’s willen uitgeven. Dit leidt af van datgene waar het echt om gaat: een leuke en veilige les zonder opgelegde druk van buitenaf. Ik hoop dat deze column stimuleert tot het wegnemen van belastende druk, in welke vorm dan ook. Het is toch fijn als jij druk kan wegnemen bij een collega of bij een kind? Probeer daarom om na te gaan welke collega’s en welke kinderen er baat bij hebben om minder druk te ervaren. Vraag het eens aan je collega of aan de kinderen. Geef kinderen vaker een keuze in het niveau, je hoeft echt niet bang te wezen dat kinderen dan voor de makkelijkste weg kiezen. Leren zonder opgelegde druk levert vaak het leukste en het beste resultaat op. En bovenal: maak de keuzes met je hart. Dus, wat ga jij als lesgever uit deze column proberen om tot het leukste en snelste resultaat te komen?

Deze column is geschreven door Leone Hamaker en verscheen eerder in ZwembadBranche #69
E.B.T.C.