15 oktober ZwembadBranche Dag

Kiezers willen meer geld voor schoolzwemmen, nu de politiek nog…

Nog ruim een maand en dan zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. Hét moment voor de burgers om het lokale beleid te bepalen: wat vind jij belangrijk in jouw omgeving? Sport maakt daar ook een belangrijk onderdeel van uit. Eén op de vijf kiezers laat sportstandpunten van de politieke partijen een rol spelen in de keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, zo blijkt uitonderzoek van het Mulier Instituut. En waar hecht de kiezer vooral veel waarde aan: Schoolzwemmen. Zo’n 42% wil graag dat hierin wordt geïnvesteerd. Helemaal mee eens natuurlijk!

Investeren in schoolzwemmen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een mooie gelegenheid voor de bevolking om hun stem te laten horen. Maar hoe kijkt men aan tegen sportbeleid. Vindt de kiezer dat wel belangrijk? Het Mulier Instituut deed onderzoek en zag dat sport een belangrijke rol speelt in de partijkeuze. Nog steeds heerst in Nederland het idee dat de gemeente een faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol heeft ten aanzien van het sportbeleid. Het beheer van sportaccommodaties en het stimuleren van sportbeoefening blijven voor burgers belangrijke gemeentelijke taken. Men ziet dan ook niet graag dat er bezuinigd wordt, 40% van de bevolking vindt dat de gemeente niet zou moeten bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2014 (25%). De gemeente moet dus investeren. En dan met name in Schoolzwemmen. Met stip staat dit op 1. En dat kunnen wij natuurlijk alleen maar beamen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Waar zou de gemeente op moeten bezuinigen of investeren als het om bewegen gaat?

Zwembad op de kaart

Maar hoe kun je als zwembad zorgen dat de gemeente dit ook als speerpunt gaat zien? Natuurlijk is het goed om je als zwembad bij de politiek op de kaart te zetten. Belangrijk ook want gemeenten geven in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle gemeenten samen). Succesvolle samenwerking tussen de lokale politiek, sportaccommodaties en sportverenigingen kan dus veel opleveren. Reden dat het SportcampagneteamNL is opgericht, een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Sportkracht12 en de Vereniging Sport en Gemeenten met medewerking van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport. Het SportcampagneteamNL wil richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de lokale sport (en dan natuurlijk ook het zwemmen) ondersteunen om een goede plek voor sport in de politieke partijprogramma’s te krijgen. Maar uiteraard ook voor erna om de lokale sportlobby effectief voort te zetten en sport mee te nemen in de coalitiebesprekingen en uiteindelijk in het beleid om te zetten. Hiervoor ondersteunt men bij het organiseren van bijvoorbeeld werkbezoeken door politici en sportdebatten.

Lees ook: Tip voor de formatie, geld voor schoolzwemmen goed voor nu én later

>> Wil je weten wat het SportcampagneteamNL lokaal doet? Elke gemeente heeft een sportcampagneteamleider, op de site staat een kaart waar je kunt zien wie de sportcampagneteamleider is voor welke gemeente actief en wie de provinciaal coördinator is. Neem gerust contact op.


advertentie

Hellebrekers