Kamerleden op de bres voor zwemveiligheid

20140517_Driessen_ABC_8280Maandag 23 november 2015 heeft de vaste kamercommissie VWS een overleg gehad over sport en bewegen in de begroting. Minister Schippers refereerde daarin aan haar brief aan de Tweede Kamer waarin ze ingaat op het plan van aanpak van de zwembranche. Daarnaast hebben twee kamerleden moties ingediend over schoolzwemmen en over een verplicht uniform zwemdiploma.

Plan van Aanpak
Dinsdag 17 november 2015 heeft Minister Schippers een Voortgangsbrief Sport verstuurd naar de Tweede Kamer, waarin de minister onder andere ingaat op de invulling van de motie aangaande zwemveiligheid die Michiel van Nispen (SP) van 27 oktober 2014. Bij deze voortgangsbrief is een Plan van Aanpak bijgevoegd met als titel ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020I – Impuls voor een evidence-­based aanpak van het zwemonderwijs’. Dit Plan van Aanpak is een gezamenlijke productie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, NISB en het Mulier Instituut.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Voortgangsbrief
In de voortgangsbrief zegt de minister het volgende: ‘ik onderstreep, mede namens de Staatssecretaris van OCW, het belang dat de partijen in de zwembranche hun krachten in dit plan hebben verenigd om de zwemveiligheid en -vaardigheid in Nederland met kennis en nadere afspraken te vergroten. De inzet op verbeterde monitoring en het verstrekken van adequate informatie over zwemveiligheid aan publiek, sector en politiek, sluit aan bij de motie Van Nispen van 27 oktober 2014. Op basis van dit plan ben ik bereid om met betrokken partijen het overleg voort te zetten om te bezien of en zo ja welke gerichte steun van de overheid passend is, conform de motie Van Nispen. Daarbij teken ik aan dat de verantwoordelijkheid voor het leren zwemmen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders is. Scholen en gemeenten bieden in diverse plaatsen hierbij ondersteuning.’

Motie over een verplicht uniform zwemdiploma
Tijdens het overleg van de vaste kamercommissie VWS hebben de kamerleden Tjeerd van Dekken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) een motie ingediend over onderzoek naar een verplicht uniform zwemdiploma. Klik hier voor de volledige tekst van deze motie.

Motie over schoolzwemmen
Daarnaast heeft Michiel van Nispen (SP) een motie ingediend over schoolzwemmen voor alle kinderen. In deze motie geeft Van Nispen aan dat zolang kinderen niet zwemvaardig zijn de overheid hierin ook een verantwoordelijkheid heeft. Daarom verzoekt hij de regering alle mogelijkheden te laten onderzoeken waardoor schoolzwemmen voor alle kinderen beschikbaar komt. Klik hier voor de volledige tekst van deze motie.

Bron: Nationaal Platform zwembaden | NRZ


advertentie

E.B.T.C.


2 gedachten over “Kamerleden op de bres voor zwemveiligheid

  1. Ze doen net of de NPZ/NRZ de grootste partij is in de zwemwereld.

  2. Verplicht voor alle kinderen, dus discriminatie en geloof nu even opzij zetten…..
    Iedereen betekend iedereen, dus óók de moslimkinderen, meisjes en jongens samen, en niks burkini of andere bekleding, maar nu eens gewone badkleding en gewone overkleding (voor het gekleed zwemmen bedoel ik hiermee) ….als je eenmaal in het dagelijks leven te water raakt moet je het zonder dat gedoe OOK redden en anders wordt het verzuipen.

    Verplicht diploma? Goed idee
    Verplicht schoolzwemmen? Werd de hoogste tijd dat dat weer terug kwam …net als vroeger….
    Eindelijk zie ik nu eens iets goeds……. heeft wel erg lang geduurd zeg….

Reacties zijn gesloten.