Kamerleden op de bres voor zwemveiligheid

20140517_Driessen_ABC_8280Maandag 23 november 2015 heeft de vaste kamercommissie VWS een overleg gehad over sport en bewegen in de begroting. Minister Schippers refereerde daarin aan haar brief aan de Tweede Kamer waarin ze ingaat op het plan van aanpak van de zwembranche. Daarnaast hebben twee kamerleden moties ingediend over schoolzwemmen en over een verplicht uniform zwemdiploma.

Plan van Aanpak
Dinsdag 17 november 2015 heeft Minister Schippers een Voortgangsbrief Sport verstuurd naar de Tweede Kamer, waarin de minister onder andere ingaat op de invulling van de motie aangaande zwemveiligheid die Michiel van Nispen (SP) van 27 oktober 2014. Bij deze voortgangsbrief is een Plan van Aanpak bijgevoegd met als titel ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020I – Impuls voor een evidence-­based aanpak van het zwemonderwijs’. Dit Plan van Aanpak is een gezamenlijke productie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, NISB en het Mulier Instituut.

Voortgangsbrief
In de voortgangsbrief zegt de minister het volgende: ‘ik onderstreep, mede namens de Staatssecretaris van OCW, het belang dat de partijen in de zwembranche hun krachten in dit plan hebben verenigd om de zwemveiligheid en -vaardigheid in Nederland met kennis en nadere afspraken te vergroten. De inzet op verbeterde monitoring en het verstrekken van adequate informatie over zwemveiligheid aan publiek, sector en politiek, sluit aan bij de motie Van Nispen van 27 oktober 2014. Op basis van dit plan ben ik bereid om met betrokken partijen het overleg voort te zetten om te bezien of en zo ja welke gerichte steun van de overheid passend is, conform de motie Van Nispen. Daarbij teken ik aan dat de verantwoordelijkheid voor het leren zwemmen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders is. Scholen en gemeenten bieden in diverse plaatsen hierbij ondersteuning.’

Motie over een verplicht uniform zwemdiploma
Tijdens het overleg van de vaste kamercommissie VWS hebben de kamerleden Tjeerd van Dekken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) een motie ingediend over onderzoek naar een verplicht uniform zwemdiploma. Klik hier voor de volledige tekst van deze motie.

Motie over schoolzwemmen
Daarnaast heeft Michiel van Nispen (SP) een motie ingediend over schoolzwemmen voor alle kinderen. In deze motie geeft Van Nispen aan dat zolang kinderen niet zwemvaardig zijn de overheid hierin ook een verantwoordelijkheid heeft. Daarom verzoekt hij de regering alle mogelijkheden te laten onderzoeken waardoor schoolzwemmen voor alle kinderen beschikbaar komt. Klik hier voor de volledige tekst van deze motie.

Bron: Nationaal Platform zwembaden | NRZ
RBI Corrosion