15 oktober ZwembadBranche Dag

CAO: zwembaden spreken vertrouwen uit in Recron

cao
Op maandag 16 november hebben onder leiding van Henk Strating, extern adviseur arbeidsvoorwaarden, de aanwezige zwembadconcerns, de aanwezige bestuursleden van de bedrijfsgroep zwembaden en een aantal zelfstandige stichting-baden zich uitgesproken voor RECRON als hun partner om de belangen in het nieuwe cao-traject te behartigen namens de zwembaden. Daarbij spraken zij uit (voor zover van toepassing) dat de opzegging van het lidmaatschap per 2016 van de baan is. Daarmee zijn de gelederen weer gesloten en voor RECRON is dit hét signaal om nu krachtig door te pakken.

Aparte cao voor zwembaden
Door de aanwezigen is volmondig uitgesproken dat een aparte cao voor de zwembaden het uitgangspunt is. In de verkenning tijdens het overleg zijn de argumenten om een eigen cao tot stand te brengen geformuleerd, is gesproken over hoe die tot stand zou moeten komen en zijn tevens de contouren van die eigen cao aan de orde gekomen.  Inmiddels is voor woensdag  9 december een vervolgbijeenkomst gepland om verder over het cao-traject te praten. Mocht u, als zwembad-lid, op voorhand belangstelling hebben om uw deskundigheid in dit traject te willen inzetten, dan kunt u zich melden bij bedrijfsgroepmanager Arthur Helling via helling@recron.nl


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.



Basis voor de toekomst
Marcel Tap, waarnemend directeur, is blij met het herstelde vertrouwen: “We hebben veel en intensief gesproken de afgelopen maanden, maar ook alle ruimte willen geven aan die partijen die kritisch waren over het gelopen cao-traject. We hebben inmiddels kennis genomen van de wensen die er zijn en daar zitten wat RECRON betreft geen blokkades in.” Tijdens de informatiebijeenkomst voor zwembaden was voor het herstel van vertrouwen al een eerste basis gelegd. Een twintigtal vertegenwoordigers van zwembaden is toen bijgepraat door RECRON over een aantal actuele ontwikkelingen. Maar er was vooral ook ruimte om van gedachten te wisselen over de toekomstige thema’s, speerpunten van beleid en uiteraard terug en vooruit te kijken op de huidige en toekomstige cao.


advertentie

Dewi Online