Kabinet onderzoekt randvoorwaarden om sport en bewegen te kenmerken als essentiële sector

De motie van CDA-Kamerlid Joba van den Berg over het aanmerken van sport en bewegen als essentieel is aangenomen, een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet dit nu gaat uitzoeken. Het parlement benadrukt hiermee dat sport en bewegen een belangrijke rol speelt in het welzijn van mensen, de samenleving en economie. Dit zou kunnen betekenen dat wanneer bij maatregelen essentiele sectoren zijn uitgesloten, er geen beperkingen gelden voor sport en bewegen. De eerste stap is gezet en dat is goed nieuws voor de sport- en beweegsector en dus ook voor de zwembranche. Maar bovenal ook goed nieuws voor de vitaliteit van Nederland die juist zo belangrijk is in een pandemie en daarna.

Weerstand

Niemand is natuurlijk tegen een gezonde leefstijl en iedereen zal beamen dat het belangrijk is dat we voldoende bewegen en bewuster eten. Maar we weten ook allemaal dat dit niet vanzelf gaat, hiervoor zijn een goede toegankelijke sportinfrastructuur en professionele begeleiding nodig. Als dit ontbreekt, neemt de animo en motivatie om te bewegen af. Harde cijfers laten het zien: uit onderzoek blijkt dat mensen in een lockdown zonder de stimulans van een zwembad, fitnesscentrum of sportclub minder bewegen of zelfs stoppen. Daarbij benadrukt Erik Scherder ook al langer dat onderzoeken uitwijzen dat een gezonde leefstijl ons niet alleen vitaler, maar ook weerbaarder maakt. Bij een verminderde weerstand kan corona hard toeslaan en dus is het belangrijk om te bewegen en de weerstand te vergroten.

Lees ook: Dit is waarom zwemmen zo goed is voor nu in tijden van corona én later

Voor nu en later

De NOC*NSF, NL Actief en VSG hebben er sinds de pandemie dan ook voor gepleit sporten en bewegen essentieel te maken omdat het een deel is van de oplossing in deze crisis. Om juist in een lockdown de binnensport niet te sluiten en buitensport te beperken, maar mensen de gelegenheid te geven te blijven werken aan hun gezondheid. Waarbij ook wordt benadrukt om verder te kijken en na corona door te pakken. Door meer te bewegen en te sporten en ons afweersysteem te versterken kunnen we immers toekomstige pandemieën helpen voorkomen. Daarnaast staan we voor nog meer uitdagingen zoals alsmaar stijgende zorgkosten en een toename van mensen met obesitas. Zonder twijfel is sporten in het algemeen -en voor onze branche zwemmen in het bijzonder- nu belangrijker dan ooit voor een vitale en weerbare samenleving van jong en oud.

Concreet maken

Het goede nieuws is nu dus dat de motie met grote meerderheid is aangenomen en het kabinet wordt opgeroepen ‘om te onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de lijst van essentiële sectoren’. Met het indienen van de motie onderschrijven Kamerleden het belang van bewegen en dat toekomstig beleid juist gericht zou moeten zijn op gezondheid en het voorkomen van ziek zijn. Dankzij partijen als de NOC*NSF, NL Actief en VSG en ook de de samenwerkende partijen die via de VSG het belang van zwemmen hebben benadrukt, is er nu een grote stap gezet. De volgende stap is om het concreet te maken. Vandaag zitten partijen met het ministerie van VWS om tafel om met hen verder te praten over de vervolgstappen hoe het proces eruit gaat zien. Wordt vervolgd dus.

Splash Software