Save the date - ZwembadBranche Dag

Strenge lockdown, maar een uitzondering voor zwemles: blij mee of voelt het dubbel?

Afgelopen zaterdag was er spoedoverleg na een verontrustend advies van het OMT, waarna diezelfde avond nog een persconferentie volgde. Zoals altijd was er al het een en ander uitgelekt en dus was iedereen voorbereid op een strenge lockdown. Maar er bleek een uitzondering te zijn voor zwemles. Na vele discussies over het belang van zwemles en de gewenst uitzonderingspositie, werd er dan eindelijk gehoor aan gegeven door de overheid. Er was opluchting, maar na de persconferentie bleek niet iedereen opgetogen. Een strenge lockdown met ook een sluiting van het basisonderwijs: is het geven van zwemles dan nog wel verstandig of nog steeds veilig en verantwoord?

Wat vinden de collega’s?

In onze poll op Facebook vroegen wij hoe jullie aankijken tegen de uitzondering voor zwemles en wat de reacties zijn van de zwemouders. Het merendeel (87 vakgenoten) gaf aan dat zij er dubbel in staan en zich zorgen maken, 17 collega’s vinden het veilig en verantwoord en 4 lesgevers onacceptabel en besloten geen les te gaan geven. 33 collega’s gaven aan dat ouders juist heel blij zijn, slechts 2 gaven aan dat zij merkten dat veel ouders hun kinderen van zwemles hadden gehaald omdat zij het nu niet veilig en verantwoord vinden. 11 branchegenoten lieten weten in de kerstvakantie juist extra lessen in te plannen en 4 zijn helemaal gestopt met lessen.

Joost Veenema: ‘zwemles is belangrijk, maar is het nu wel verstandig?’

In eerste instantie was Joost Veenema, manager Molenduinbad Norg, opgetogen dat de zwemlessen mochten doorgaan. Maar daarna sloeg de twijfel toe en voelde het toch een beetje dubbel.”Natuurlijk is zwemles belangrijk, maar is het nu wel verstandig? Per week ontvangen wij 1000 zwemleskinderen vanuit de hele regio, hoe verhoudt dat zich tot een strenge lockdown?” De laatste tijd waren ook steeds meer kinderen afwezig doordat zij in isolatie of quarantaine zaten. Daarbij zijn er nu ook ouders die hun kinderen van zwemles halen omdat zij het niet vertrouwen. “Ik ben ervan overtuigd dat zwemmen verantwoord is, ik heb nog niet gehoord dat een zwembad een brandhaard is. Maar om ons heen lopen de besmettingen op en daar hebben wij wel mee te maken.” Daarnaast voelt Joost zich ook als werkgever verantwoordelijk. “Ik merk enige terughoudendheid onder medewerkers. Zij zijn niet bang, maar wel ongerust. Gelukkig wil iedereen blijven werken, maar ik ben mij wel bewust van wat ik van ze vraag. Goed werkgeverschap betekent ook zeggen tot hier en niet verder.” Reden dat Joost al eerder heeft besloten om geen zwemlessen te geven in de kerstvakantie. “Normaal gesproken doen wij dit niet, maar nu zou je lessen kunnen inhalen. Ik zie alleen ook dat deze tijd veel vraagt van de medewerkers, zij verdienen nu echt even rust.” Na de kerstvakantie pakt Joost de draad weer op. “Uiteraard doen wij niets liever dan zwemles geven en houden wij ons aan alle regels, dus als het nog mag dan gaan wij er weer voor.” Tegelijkertijd brengt Joost ook graag enige nuance aan in de discussie over zwemles. “Begrijp mij niet verkeerd, ik vind zwemveiligheid heel belangrijk. Maar we moeten alles wel in perspectief blijven zien. Een paar weken geen les is niet onoverkomelijk. We hebben te maken met een naar virus, dat is de realiteit. We doen wat mag, maar het moet wel verantwoord blijven.”

Harry van Geloof: ‘eindelijk heeft de overheid het belang erkent van leren zwemmen’

Harry van Geloof, eigenaar van zwemschool Van Geloof, was afgelopen zaterdag vooral opgelucht dat de zwemlessen mogen doorgaan. “Al zo vaak hebben wij gepleit voor het maken van een uitzondering voor het zwemonderwijs, eindelijk is daaraan gehoor gegeven en heeft de overheid het belang erkent van leren zwemmen in een waterrijk land als Nederland.” Het verbaast hem dan ook dat er veel lesgevers zijn die het dubbel vinden. “Wij hebben steeds geroepen dat zwemles veilig en verantwoord is en te belangrijk voor de zwemveiligheid van onze kinderen om stop te zetten en snap dan ook de weerstand niet zo goed. Het is misschien anders als je weet dat je loon wordt doorbetaald. Ik heb een eigen zwemschool en een sluiting raakt mij financieel heel hard. Ik heb in de afgelopen twee jaar corona mijn pensioen moeten aanspreken en dat is heel zuur.” Maar bovenal vindt Harry dat het veilig is en is hij blij dat de overheid dat nu heeft erkent. “Maar uiteraard zou ik ondanks de financiële gevolgen ook voor sluiting zijn als ik het niet vertrouw. Ik geloof alleen niet dat ik nu extra risico loop. Voor mij ook heel belangrijk, want als ik ziek word kan ik niet werken en ook dat kost mij geld. Er is mij dus echt veel aangelegen dat het verantwoord is.” Naast Harry werken er nog twee lesgevers en ook zij vinden het veilig. “Het is een hele andere setting dan een schoolklas waar meer dan 30 kinderen de hele dag bij elkaar zitten in een minder goed geventileerde ruimte. Bij zwemles gaat het om kleine groepen, in een goed geventileerde ruimte en het contact tussen lesgevers en de kinderen is vluchtig. Gelukkig zien mijn zwemouders dat ook zo, geen enkele ouder heeft zijn of haar kind nu van zwemles gehaald. Ik heb lessen verplaatst naar het weekend en eigenlijk is iedereen, net als ik, vooral blij dat alle lessen zo door kunnen blijven gaan.”