‘Juist nu kan persoonlijke aandacht van grote betekenis zijn’

Blessures treden eigenlijk altijd onverwachts op en lijken lastig te voorspellen. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat psychologische en sociale factoren ook van invloed zijn op de blessurekans? Het is lastig om te voorspellen wanneer iemand een blessure oploopt, het is afhankelijk van veel factoren. Wat alleen vaak wordt vergeten is dat niet alleen fysieke factoren van invloed zijn, maar ook mentale. Dit betekent dat naast een goed schema en adviezen over technieken, ook persoonlijke begeleiding van grote waarde is. Juist in een tijd die voor veel mensen als stressvol wordt ervaren, kan persoonlijke aandacht het verschil maken.

Psychosociale factoren

De relatie tussen stress en blessures is complex en op Fit.nl las ik in een blog van Linde van Welzen, fysiotherapeute, dat hier is dan ook al veel onderzoek naar gedaan. De grootste bronnen van stress voor geblesseerde sporters zijn niet fysiek, maar psychologisch (angst voor nieuwe blessure, doelen die niet worden bereikt) en sociaal (isolement, gebrek aan aandacht). Stress leidt de aandacht van sporters af en aandachtsverstoring kan leiden tot een blessure. Ook zorgt stress voor een verhoogde spierspanning, waardoor eerder vermoeidheid optreedt en de coördinatie en flexibiliteit vermindert. Wat dan uiteindeljk de kans op een blessure vergroot.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Stress and injury model

Het ‘stress and injury model’ is een model van Williams en Anderson uit 1998. Dit model laat zien welke psychosociale aspecten mogelijk invloed hebben op de blessurekans. Wat blijkt, persoonlijkheid en stress lijken de belangrijkste factoren voor een verhoogde kans op een blessure.

  • Persoonlijkheidskenmerken
    Uit een aantal onderzoeken komt naar voren dat sommige persoonlijkheidskenmerken samenhangen met een verhoogde blessurekans. Voorbeelden hiervan zijn: hardheid ten opzichte van jezelf, spanningsbehoefte en angst.
  • Stress
    Tevens lijken sporters die veel ‘life stress’ ervaren, vaker blessures op te lopen dan sporters met minder stress. Bij ‘Life stress’ gaat het om grote veranderingen in het leven, zoals het verliezen van een dierbare, verhuizen, trouwen of verandering in werk.
  • Mee omgaan
    Ook de zogenoemde copingvaardigheden, hoe ga je er mee om, spelen een rol bij het ontstaan van blessures. Hierbij valt te denken aan goede eet- en slaapgewoonten, sociale steun, mentale vaardigheden en stresshantering. Het hebben en toepassen van deze vaardigheden lijkt de omgang met ‘life stress’ te vergemakkelijken en de blessurekans te verkleinen.

Goede begeleiding

Het aantal mensen dat stress ervaart is de laatste tijd toegenomen, er zijn veel veranderingen die grote impact kunnen hebben. Mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen om hun gezondheid, baan of onderneming. Daarnaast hebben mensen door de maatregelen veel minder contactmomenten. Hierdoor is de sociale omgang met andere mensen vermindert, wat soms zelfs leidt tot een sociaal isolement. Blijven zwemmen is daarom ook juist in deze tijd heel belangrijk: goed voor de gezondheid, biedt ontspanning en sociale contacten. Net als goede begeleiding. Dit is altijd al belangrijk geweest om mensen verantwoord te kunnen laten bewegen, maar juist nu kan dat beetje extra persoonlijke aandacht van grote betekenis zijn.

FIT.nl is een platform voor fitness, afvallen en voeding. Een team van deskundigen houdt je op de hoogte met artikelen en deelt oefeningen en recepten voor een fitter leven.