Op zoek naar die ene leverancier?

Regelgeving rondom baden en zwemmen (Bal): de hoogste tijd om te beginnen

Regelgeving rondom baden en zwemmen (Bal): de hoogste tijd om te beginnen

De nieuwe Omgevingswet heeft al een aantal data gekend waarop de wet in werking zou treden… Wederom is de wet uitgesteld. De regelgeving rondom baden en zwemmen (Bal), die onderdeel uitmaakt van deze wet, gaat nu in per 2022. Maar dat betekent allerminst dat zwembaden nu op hun lauweren kunnen rusten. Naast aanpassingen in parameters, vraagt de wet een hele andere benadering. Door de nadruk te leggen op doelen en niet op middelen wil de overheid dat managers niet meer afgaan op rapporten, maar bewust kijken naar risico’s en maatregelen. Om er straks klaar voor te zijn, is het dus van groot belang dat de risico’s in kaart zijn gebracht en de noodzakelijke maatregelen hiervoor kunnen worden genomen. Ben jij al zover?

Bal

De Omgevingswet wordt uitgewerkt in 4 besluiten, één daarvan betreft het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) met de overheidsregels voor activiteiten aangeboden door binnen- en buitenzwembaden. De regels van het Bal richten zich vooral op veiligheid, gezondheid, de kwaliteit van watersystemen en doelmatig gebruik van energie. Hoofdstuk 15 van het Bal bevat regels die gelden bij ‘gelegenheid bieden tot zwemmen en baden in een badwaterbassin’, ook wel bekend als de nieuwe zwembadwater-regels. Hiermee worden drie doelen nagestreefd: (a) voorkomen van verdrinking van zwemmers, (b) beschermen van hun gezondheid en (c) voorkomen van letsel in en om het badwaterbassin. De essentie van deze nieuwe regelgeving is dat de exploitant verplicht wordt om voor zijn badinrichting een analyse uit te voeren om te bepalen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de gebruikers daar lopen. Op basis hiervan moet een plan worden opgesteld met de maatregelen die worden genomen om die risico’s te beheersen.

Lees ook: Hygiëne voor den zwemmeester…

Calamiteiten

Volgens Luc Vosters zit daarin de nodige voorbereiding. “2022 lijkt ver weg, maar het gaat natuurlijk heel snel. Zeker als je bedenkt dat de tijd van ‘leunen tegen de regelgeving aan’ voorbij is. Je moet als zwembadexploitant nu zelf de stip aan de horizon zetten: welke risico’s zijn toelaatbaar en welke niet. En vervolgens moet je de niet toelaatbare risico’s beheersen. Je risico-analyse is daarom van cruciaal belang en dit heb je niet zomaar in een namiddag geschreven. Je krijgt geen lijstje met regels waar je je aan moet houden, je moet er echt zelf iets van vinden.” Luc hamert er daarom ook op dat je als zwembad nu moet kijken naar de risico’s. “Het analyseren van de risico’s is best lastige materie en dan moet je ook nog werken aan een gedegen beheersplan. Belangrijk voor de uitvoering, maar ook bij calamiteiten. Een calamiteit is al erg genoeg, maar dan is het wel fijn als jij kunt aantonen dat je er als zwembad alles aan hebt gedaan om dit te voorkomen.”

Zorgvuldig proces

Hoewel de nieuwe regelgeving nogal wat voeten in aarde heeft, ziet Luc het wel als een vooruitgang. “De nieuwe zwembadwater-regelgeving oogt logisch en toegankelijk. Dat is met de huidige regelgeving (Whvbz en Bhvbz) wel anders. In die zin is het een verbetering.” De tekst is nog niet definitief, maar Luc verwacht eigenlijk geen wijzigingen meer. “Hooguit wat punten en komma werk, geen grote aanpassingen.” De definitieve versie kan binnen enkele weken verschijnen, maar volgens Luc moeten wij daar niet op wachten en gaan beginnen. “Gelukkig zie ik dat zwembadexploitanten er mee aan de slag gaan. Maar ik merk ook dat het voor velen nog best bewerkelijk is. Voor de nieuwe wet moet veel zelf worden bepaald en moet men zelf verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die men maakt. Dat is niet niks en vraagt om een zorgvuldig proces, in samenspraak met collega’s. Alleen zo kun je tot een gedegen risico-analyse en beheersplan komen en ben je klaar voor 2022.”

Luc Vosters is zelfstandig juridisch adviseur en richt zich met zijn bureau ‘Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning’ op de zwembranche. Hij adviseert zwembadexploitanten en geeft presentaties, cursussen en seminars. Daarnaast werkt hij aan een blog reeks over het zwemmen onder Bal, deze is te volgen via www.lucvosters.nl

Ben jij veel bezig met zwembadtechniek en wil jij sparren met collega’s? Sluit je dan aan bij onze facebookgroep ‘Zwembadtechniek’. Hier kun je discussiëren met collega’s, kennis delen en kennis opdoen. Geïnteresseerd? Je kunt je hier aanmelden.
Hellebrekers