27 maart ZwembadBranche Congres

Onderzoek RVS: veel zwembaden hebben het nog niet op orde

Elk binnenzwembad moest voor 1 januari 2017 met een rapport kunnen aantonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in hun bad aanwezig was. Om te weten hoe de zwembaden ervoor staan heeft het ministerie van BZK het advies- en ingenieursorganisatie Arcadis opdracht gegeven dit te onderzoeken. Nu blijkt uit dit onderzoek dat zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland nog niet kan aantonen dat er geen riskant roestvast staal zit op plaatsen in het zwembad waar dat gevaarlijk is. Nog onduidelijk is of hieronder ook zwembaden met het keurmerk Veilig & Schoon vallen. Op twitter laat D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven weten dat dit snel helder moet worden. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten het ‘zeer teleurstellend’ te vinden.


 


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Resultaten

Arcadis heeft voor het onderzoek openbare zwembaden, baden in hotels, vakantieparken, zorginstellingen en sportcomplexen benaderd. Onder 1027 binnenzwembaden is een enquete gehouden en 68 baden zijn bezocht. Enkele resulaten uit het onderzoek zijn:

  • 698 zwembaden (68%) deden mee aan het onderzoek
  • 329 zwembaden (32%) hebben niet gereageerd, ondanks een herhaald verzoek
  • Van de 698 zwembaden die meededen heeft 75% wel een rapport, maar heel vaak blijkt daaruit nog niet dat de situatie veilig is
  • In slechts 20% van de 698 zwembaden die de enquête invulden, is geen gevaarlijk roestvast staal aanwezig, aangetoond met een rapport
  • In de 329 zwembaden die niet meededen, is de situatie onduidelijk

Impact

Eerder wees een steekproef van Reporter Radio al uit dat het merendeel van de gemeenten de inspectierapporten naar gevaarlijk roestvaststaal (rvs) niet op orde heeft. De NEN (betrokken bij de NPR 9200 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’) merkte inderdaad al wel dat de wijziging van het Bouwbesluit per 1 juli 2016 nogal wat impact had op de zwembranche, maar tegelijkertijd was de NEN ook van mening dat de zwembranche hierover tijdig was geïnformeerd. Toch kwam voor sommige zwembaden 1 januari 2017 ineens eerder dan gedacht. Maar de NEN benadrukt wel dat in landen om ons heen, bijvoorbeeld in Duitsland, RVS al langere tijd verbannen is uit het zwembad. In dat opzicht loopt Nederland zelfs wat achter.

Vervolg

Als reactie op dit onderzoek heeft de minister de gemeenten verzocht om alle overdekte zwembaden in hun gemeente te controleren op de naleving van de onderzoeksplicht en waar nodig handhavend op te treden. Bij deze handhaving kunnen gemeenten een dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen. Indien naar hun oordeel sprake is van een voor het publiek gevaarlijke situatie, kunnen zij een zwembad tijdelijk sluiten of andere maatregelen nemen ter bescherming van het publiek. Voor 15 oktober 2017 wil de minster geïnformeerd zijn over de uitkomsten van de controles bij de zwembaden.

>> Onderzoek Onderzoeksplicht Roestvaststaal zwembaden


advertentie

Dewi Online