23 april ZwembadBranche Dag Belgie

‘Goede marketing hoeft niet moeilijk te zijn’

In de afgelopen jaren heeft marketingexpert Skander Chahider alle ontwikkelingen in zijn vakgebied van nabij meegemaakt. Met smaak kan hij vertellen over de tijd dat het folderrek nog het hart van de informatievoorziening was. Met een advertentie in het plaatselijke huis-aan-huis krantje als het alternatieve externe communicatiemiddel. “De smartphone moest nog worden uitgevonden en het internet werd amper gebruikt.” Ondertussen heeft de omslag van papier naar digitaal zich over de volle breedte voltrokken. Maar gericht informeren, dat is een ander verhaal.

Relevant nieuws

Het digitale tijdperk biedt zwembaden oneindig veel mogelijkheden om gasten en potentiële bezoekers te bereiken. In de praktijk valt het echter niet mee om effectief met een verscheidenheid aan doelgroepen te communiceren. “Je moet niet alles zo maar over de schutting gooien.” Velen vinden het nog altijd moeilijk om de juiste boodschap, aan de juiste persoon en op het juiste tijdstip te delen. Relevant nieuws naar buiten brengen, dat is waar het volgens Chahider allemaal om gaat. “Een online nieuwsbrief wordt nog te vaak als een eigen krantje gezien. Vol nieuws over een zwemvierdaagse, nieuwe lessen voor doelgroepen en misschien ook nog een mededeling over een gewijzigde openstelling van het bad.”


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Lees ook: Gemeente Tilburg zet kinderen in het zonnetje met een persoonlijke video

Laaghangend fruit

Chahider ziet overal goede bedoelingen en veel welwillendheid. Op het gebied van marketing zijn door veel baden ook belangrijke stappen in de goede richting gezet. “Maar lang niet alle kansen worden benut.” Natuurlijk is marketing een kwestie van kennis en kunde, van investeringen en visie ook. Er moet een duidelijke strategie aan ten grondslag liggen. Maar moeilijk, nee, dat hoeft het niet te zijn. Chahider ziet veel laaghangend fruit. Gemakkelijk te plukken. Neem bijvoorbeeld de kinderen die in de kerstvakantie een recreatief bezoek aan het bad brengen. Nog te vaak wordt deze doelgroep niet apart geregistreerd. Een gemiste kans. “Je hebt een duidelijk omlijnde groep in beeld. Een groep die je ook kunt verleiden om in de voorjaarsvakantie naar het bad te komen.”

Ingewikkelde materie

Wat ook bij deze tijd hoort, meer dan voorheen: over het hoofd gezien worden, ook als je toevallig wel een rake boodschap verstuurt. “Als iemand drie keer je nieuwsbrief heeft geopend en niets interessants vindt, wordt het een vierde keer genegeerd.” Trends veranderen bovendien voortdurend, zoals de verschuiving onder jeugd van Facebook naar Instagram. “Je moet dan ook nooit je pijlen op één medium richten.” De consequenties van de privacywet maken het er ook al niet gemakkelijker op. “Al met al oogt het voor zwembaden als ingewikkelde materie.”

Lees het hele artikel in ZwembadBranche #73