10 oktober ZwembadBranche Dag

Zo haal je de moeilijk bereikbare jeugd naar jouw zwembad

Hoe bereik je de jeugd? Juist voor het werven van jeugd uit lage inkomensbuurten blijkt dat nog niet zo eenvoudig. Bij Sportimpuls-projecten blijkt dat de jeugd die opgroeit in gezinnen die krap bij kas zitten, minder snel gaan sporten. Omdat bewegen voor de jeugd juist zo belangrijk is, wil je graag de drempels ook voor hen weghalen. Hierbij enkele adviezen tips om ook deze kinderen te betrekken en zover te krijgen dat zij gaan bewegen. Of nog beter, gaan zwemmen!

Factoren die deelname beïnvloeden

Uit onderzoek blijkt dat de sportparticipatie van jeugd die opgroeit in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, achterblijft bij die van de gemiddelde Nederlandse jeugd. Zij zijn minder vaak lid van een sportvereniging en weten de weg naar sport- en beweegactiviteiten minder goed te vinden. Ook als de prijs laag wordt gehouden, neemt deze groep toch minder deel aan sport- en beweegactiviteiten. Een tekort aan financiële middelen is een belangrijke risicofactor voor de achterblijvende deelname. Moeite hebben met rondkomen is vaak een gevolg van meerdere (complexe) factoren en vraagt om een brede aanpak. Naast financiële drempels zijn ook factoren zoals afkomst, gezinssamenstelling, opleiding en sociale participatie van ouders van invloed.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Rol van de ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij de deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Zij maken een afweging tussen mogelijke opbrengsten en mogelijke nadelige gevolgen. Omdat hun ervaring en kennis over de sportcultuur vaak beperkt is, moet je bij de werving extra aandacht besteden aan mogelijke opbrengsten. Denk aan meer zelfvertrouwen en een betere gezondheid voor hun kind. Hiervoor kun je de argumentenkaartjess van Kenniscentrum Sport & Bewegen gebruiken. Dit is een handige tool om het gesprek met ouders te beginnen.

Lees ook: Jeugd beweegt steeds slechter: tijd om te zwemmen!

Tips en aanbevelingen

 1. Verdiep je in de doelgroep
  Verdiep je in de dilemma’s en strategieën, of ‘coping mechanismen’ van je doelgroep. De complexiteit bij ouders en kinderen die opgroeien in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, vraagt meer dan alleen het wegnemen van ‘drempels’.
 2. Gebruik gerichte wervingsstrategieën
  Gebruik specifieke wervingsstrategieën en een persoonlijke benadering. Zo kun je intermediairs inzetten. Dit zijn belangrijke personen in een gemeenschap die ouders vertrouwen en waarvan ze eerder iets aannemen.
 3. Pas aanbod aan op de doelgroep
  Pas het aanbod aan, aan de behoeften en wensen van de doelgroep. Of beter nog: creëer het aanbod sámen met de doelgroep. Voor kinderen die opgroeien in deze gezinnen, kun je hiervoor de informatie uit dit whitepaper gebruiken. Ook de checklist en de tipkaarten komen hierbij goed van pas.
 4. Vergroot de ouderbetrokkenheid
  Vergroot de ouderbetrokkenheid, door ouders bijvoorbeeld meer te betrekken bij de keuze en (door)ontwikkeling van activiteiten. Verder help je ouders als je ze in contact brengt met andere ouders in dezelfde situatie. Zo kunnen zij onderling kennis delen over het belang van sporten en bewegen. En bespreken hoe zij belemmeringen aanpakken.
 5. Zet een enthousiaste instructeur in
  Een instructeur is goud waard als hij of zij de doelgroep weet te motiveren en samenwerkt met partijen die met de doelgroep in contact staan.
 6. Deel kennis en goede voorbeelden
  Door met andere projecten kennis te delen, kun je succesfactoren uitwisselen en kunnen andere projecten door het land heen daar ook gebruik van maken.
 7. Monitor de effecten bij deelnemers
  Doelgroepen die niet zijn opgegroeid met sport of zich onzeker voelen in bestaande structuren, moeten sporten en bewegen eerst leuk gaan vinden voordat ze dit structureel gaan doen. Het monitoren van veranderingen op deze gebieden kan je helpen om activiteiten beter te laten aansluiten op de deelnemers.

Kijk voor meer informatie hierover bij ‘Alles over sport’


advertentie

Pomaz