23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Foto’s posten van kinderen en AVG: waar moet je op letten?

Ouders maken graag foto’s van hun kinderen, leuk voor later. Maar tegenwoordig ook leuk voor nu om te delen met al je familie en vrienden via social media. Maar helaas zitten niet alleen familie en vrienden op social media. Het blijkt dat veel ouders niet goed genoeg over privacy nadenken als zij hun kroost online zetten. Ter ere van National Child Abuse Prevention Month zette @KidsForPrivacy een video online die ouders nog eens aan het denken zet over het delen van foto’s. Ook voor zwembaden geldt natuurlijk dat je heel secuur moet omgaan met het posten van foto’s. Gewoon omdat dat netjes is, maar ook vanwege de privacywet.

Mag ik beeldmateriaal plaatsen?

Ja, maar er gelden wel regels. Net als onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heb je onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van kinderen. Nieuw onder de AVG is bijvoorbeeld dat je moet kunnen aantonen dat er toestemming is en er maatregelen zijn genomen om het beeldmateriaal te beschermen.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Bevatten foto’s persoonsgegevens?

Foto’s en video’s bevatten niet automatisch persoonsgegevens. Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, bevatten wel persoonsgegevens. Wanneer mensen herleidbaar in beeld zijn, is toestemming nodig. Daarnaast moet je met foto’s van kinderen in zwemkleding extra voorzichtig zijn, aangezien de wet voorschrijft dat mensen zich in deze situatie onbespied moeten kunnen voelen.

Lees ook: Cameratoezicht in openbare ruimtes: waar moet je op letten? en Wet privacy en persoonsgegevens: is jouw zwembad al AVG proof?

Wie moet ik toestemming vragen?

Wil je beeldmateriaal publiceren van kinderen van 16 jaar of ouder? Dan moet het kind daarvoor zelf toestemming geven. Zijn de kinderen jonger dan 16 jaar? Dan is er toestemming nodig van zijn of haar ouders. Onder de AVG moet kunnen worden aangetoond dat er een geldige toestemming is van kinderen of van hun ouders voor de publicatie van het beeldmateriaal. Dit is onderdeel van de verantwoordingsplicht. Met de verantwoordingsplicht toon je als zwembad aan dat je voldoet aan de AVG en dat je de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

Mogen ouders vragen om beeldmateriaal te verwijderen, nadat toestemming is gegeven?

Ja. Het moet voor kinderen en ouders net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken, als om de toestemming te geven. Let dus op! Dit betekent dat wanneer een zwembad bijvoorbeeld beeldmateriaal van kinderen heeft gebruikt voor een folder, dat deze folder niet meer mag worden verspreid als de toestemming voor dit beeld materiaal wordt ingetrokken. Voor professionele modellen kunnen overigens weer andere regels gelden, dit is afhankelijk van de contracten die zijn opgesteld.

Moet ik het beeldmateriaal beveiligen?

Vanuit zowel de Wbp als de AVG moet je extra maatregelen treffen om de privacy van kinderen te beschermen. Het is belangrijk dat de beelden worden beveiligd tegen misbruik. Onder de AVG moet je kunnen aantonen dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om het beeldmateriaal van de kinderen te beschermen. Ter illustratie: je kunt alleen ouders en kinderen toegang geven tot bepaald beeldmateriaal? Dan kan het een passende maatregel zijn om een portal op de website te plaatsen waarop alleen kinderen en ouders kunnen inloggen. Die portal moet dan wel met https beveiligd zijn. Je kunt ook kiezen voor een app of andere online dienst waarmee je als zwembad bepaalt wie toegang krijgt. Let bij het gebruik van (gratis) online diensten wel goed op wat de aanbieder met de persoonsgegevens doet, uiteindelijk ben je als zwembad verantwoordelijk. Lees dus altijd de privacyverklaring.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is complexe materie. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor bovenstaande informatie die afkomstig is van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is aan te bevelen om je als zwembad te laten adviseren door een deskundige op dit gebied. Tevens raadt de Autoriteit Persoonsgegevens aan om de ontwikkelingen, specifiek voor zwembaden, nauw in de gaten te houden.