Alle kinderen zwemvaardig: geen woorden, maar daden!

‘Er moeten ‘natte’ gymlessen komen waarin kinderen leren wat de gevaren zijn van zwemmen in open water.’ Dat stelt de SP deze week voor in een nieuw actieplan. Zwemles alleen bereidt kinderen onvoldoende voor op de gevaren van het water buiten het zwembad. Daarnaast wordt door veel ouders het blijven zwemmen onderschat. Kinderen moeten dus weer zwemmen onder schooltijd en meer buiten schooltijd. Duidelijk toch?

Toename verdrinkingen

Een van de redenen dat SP zich zorgen maakt, is de toename van het aantal verdrinkingen in 2018. Dit aantal lag beduidend hoger dan voorgaande jaren. Deels verklaard door het mooie weer, maar men ziet ook een trend dat de zwemvaardigheid afneemt. Dit laatste lijkt lastig te concluderen omdat de cijfers omtrent verdrinkingen niet eenduidig worden bijgehouden. Hierdoor weten we niet in hoeverre de zwemvaardigheid de oorzaak is van de toename. Wel zien we bijvoorbeeld dat de laatste jaren het aantal verdrinkingen onder allochtone Nederlanders stijgt. Zij zijn vaak niet bekend met de gevaren van zwemmen en dus ook niet met het belang van leren zwemen. Reden ook dat NL Zwemveilig hiervoor een campagne heeft opgezet.

Lees ook: Niet op zwemles gaan, dat zou mij juist zorgen baren…

Zwemvaardig

Daarnaast maakt Van Nispen zich zorgen om de kwaliteit van de zwemlesaanbieders en pleit ervoor dat alle zwemlesaanbieders gaan voldoen aan de eisen van het Nationaal Zwemdiploma en zich daarbij aansluiten. Is dit nu echt de oplossing? De kwaliteit van alle uitgegeven zwemdiploma’s wordt niet onafhankelijk landelijk gemeten, dus zijn zorgen zijn niet gestoeld op cijfers. Ook weten we niet precies in hoeverre de zwemvaardigheid na het diploma afneemt. Wel wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van het bijhouden van zwemvaardigheden op de zwemvaardigheid, zoals het onderzoek ‘Van leren zwemmen naar blijven zwemmen’ van NL Zwemveilig door het ZwemLAB van de Hogeschool Windesheim. Maar voorlopig is het nog onduidelijk of er kinderen zijn die na een zwemdiploma nog steeds onvoldoende zwemvaardig zijn en/of minder zwemvaardig door onvoldoende te blijven zwemmen.

Wat gaan we doen?

Natuurlijk willen we dat iedereen zwemvaardig is en dat er niemand meer verdrinkt. Maar om dit te kunnen realiseren is wel wat lastiger dan de media ons doet geloven. Zwemmen onder schooltijd kost geld, net als onderzoek naar verdrinking en zwemvaardigheid. Terwijl ondertussen zwembaden worden geconfronteerd met nieuwe wetten en regels die ook geld kosten. Tevens is het steeds moeilijker voor zwembaden om personeel te vinden. Dus wat gaan we doen om te zorgen dat het aantal verdrinkingen daalt? Uiteindelijk doet de hele branche elke dag weer enorm haar best om kinderen zwemvaardig te maken én te houden. Natuurlijk zou het fijn zijn – of nog beter zou het hun plicht moeten zijn – als dit ook vanuit de overheid wordt gestimuleerd. En dat bovenal de gehele branche, waar iedereen zich hiervoor met hart en ziel hard maakt, daarbij wordt ondersteund door de overheid. In woorden, maar liever ook graag een keer in daden.
E.B.T.C.