Eindbod herzien: komt er een nieuwe cao zwembaden?

Nadat het eindbod voor een nieuwe cao massaal werd afgewezen door de leden van de FNV en kon rekenen op slechts een nipte meerderheid van de CNV, gingen de partijen weer om tafel. Inmiddels ligt er een nieuw aanbod waar de leden naar mogen kijken. De werkgevers vinden het fors, maar kunnen zich er in het belang van de medewerkers in vinden. De FNV ziet plussen en minnen, maar is ook van mening dat dit voor nu het maximaal haalbare is. De CNV heeft het als onderhandelingsresultaat ingebracht bij de leden en hoopt dat hier straks een handtekening onder komt te staan. Is er straks een nieuwe cao zwembaden?

WiZZ

Met dit nieuwe bod is meer tegemoet gekomen aan de wens van medewerkers om in 2023 een deel van de verloren koopkracht terug te krijgen. Met 8% erbij eind 2023 en 2% in 2024, lopen medewerkers nu 10% in op de verloren koopkracht. Daarnaast is de looptijd van de cao verkort tot 30 september 2024, waardoor medewerkers per 1 oktober 2024 nog een salarisverhoging kunnen verwachten. In totaal levert het nieuwe eindbod 1% extra op over een kortere looptijd. Samen met de lagere pensioenafdracht gaat men er dan in 21 maanden 10,3% in salaris op vooruit. De WiZZ (vereniging voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) was na de afwijzing meteen bereid om weer aan tafel te gaan, hoewel men het vorige eindbod zeker ook een goed bod vond. Wel was men enigszins teleurgesteld in het negatieve stemadvies van de FNV voor het eerste eindbod, waarna de leden vervolgens het aanbod massaal afwezen. Maar nadat partijen dit met elkaar hadden uitgesproken, kon volgens Teun van Etten (WiZZ) constructief worden gekeken naar een nieuw bod. “Uiteindelijk willen wij allemaal het beste voor de zwembranche. Op die voet zijn we dan ook verder gegaan en is het gelukt om tot een nieuw voorstel te komen. Vanuit de WiZZ hebben wij serieus gekeken naar de bezwaren en hebben in het belang van de medewerkers een handreiking gedaan. Hiermee vragen wij nog meer van de werkgevers, maar het doet tevens ook recht aan de wensen van de medewerkers en draagt zo hopelijk bij aan stabiliteit in onze branche.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.FNV

Ingrid Koppelman (FNV) ziet in het resultaat van deze onderhandelingen plussen en minnen. “We zijn begonnen met een eindbod van twee keer 4% in 2 jaar tijd. En nu ligt er voor 2023 een verhoging van in totaal 8%, is er in 2024 2% al toegezegd en komt er door een kortere looptijd in 2024 nog meer loon bij. Hiermee is aan twee wensen van onze leden gehoor is gegeven.” Gemiddeld komt het loonbod neer op net geen 6%, wat de FNV geen slecht bod vindt gezien de crises waaronder ook de zwembranche lijdt. “Maar voor ons, voor onze leden die aan de badrand staan, is dit loonbod te weinig. Zij moeten ervan rondkomen in deze dure tijden en je wil de zwemonderwijzers niet kwijt aan beter betalende sectoren. Het is echter voor nu het maximaal haalbare. We kunnen niet gelijk van de kelder naar de zolder, gelukkig zijn we wel op de eerste verdieping uitgekomen. Bijvoorbeeld met het afschaffen van de jeugdlonen vanaf 19 jaar zijn we heel content. Daar trek je weer mensen mee aan.” Volgens de FNV is er nog veel te klussen aan het huis, de vraag aan de leden is nu of men dit wil doen aan de cao-tafel of in de oppositiebank. ”Om het huis toekomstbestendig te maken is er nog genoeg te doen, dat realiseren wij ons heel goed. Wat de leden ook besluiten, wij willen en hopen vooral dat men weer van zich laat horen. Dan weten de werkgevers ook wat het draagvlak is.”

Lees ook: Leden FNV wijzen eindbod cao Zwembaden af

Lees ook: Eindbod cao werkgevers: ‘Niet eerder was de salarisverhoging zo hoog als nu’

CNV

Ook de CNV heeft het weer voorgelegd aan de leden, de vorige keer was er een nipte meerderheid voor. Hoewel het niet op veel draagvlak kon rekenen, werd het bod toch niet afgewezen. De CNV hecht echter grote waarde aan draagvlak voor een cao in de branche en Willem Kruithof (CNV) is dan ook blij dat er hierna wederom is onderhandeld en dat de werkgevers hun eindbod hebben heroverwogen. “De CNV waardeert de stappen (verbeteren van het loonbod, verbetering jeugdloon, sociale agenda , kortere looptijd) die zijn gezet en het onderhandelingsresultaat dat is bereikt. Gezien de huidige crises die ook een weerslag hebben op de zwembranche, mogen wij zeker tevreden zijn met dit resultaat.” De leden krijgen tot volgende week de gelegenheid om hierop te reageren. Ook als alleen de CNV-leden het onderhandelingsresultaat goedkeuren komt er een nieuwe cao zwembaden, maar Willem hoopt dat de leden van de FNV ook akkoord zullen gaan. “Wij willen uiteindelijk dat er zoveel mogelijk draagvlak is en dat straks partijen hun handtekeningen onder een cao zetten waar iedereen zich in kan vinden.”


advertentie

Normec