Leden FNV wijzen eindbod cao Zwembaden af

Er wordt gewerkt aan een nieuwe cao voor Zwembaden, eind vorig jaar waren de onderhandelingen afgerond met een eindbod van de werkgevers. De FNV legde het vervolgens voor aan de leden met de vraag of zij dit wel of niet accepteren. Al geruime tijd wordt de roep om meer waardering voor het vak groter en zien de werknemers dit ook graag terug in de arbeidsvoorwaarden. Salaris is hier een onderdeel van en met de huidige energiecrisis en de opgelopen inflatie speelt het een grote rol. Tegelijkertijd zijn het ook zware tijden voor de werkgevers en komt de energiecrisis, zeker na de coronacrisis, hard aan. Wat betekent dit voor de nieuwe cao zwembaden?

Koopkrachtdaling

De cao Zwembaden geldt voor zo’n 8.000 werknemers die werken in ongeveer 70% van alle zwembaden, met name in commercieel geëxploiteerde zwembaden. Eind vorig jaar legde de FNV het eindbod voor de cao neer bij de leden. Het stemadvies van de vakbond zelf was negatief, omdat men vond dat belangrijke punten uit de inzetbrief zoals koopkrachtreparatie onvoldoende terugkwamen. Volgens bestuurder Ingrid Koppelman deed het geen recht aan de situatie van de medewerkers in de zwembaden. “De koopkracht van onze leden daalde 14% in 5 jaar tijd en de inflatie was vorig jaar gemiddeld 10%. Wij hadden daarom graag nog verder onderhandeld over het loongedeelte, maar die deur ging na de 5,5% potdicht. Terwijl de gemiddelde loonstijging van de afgelopen maand boven de 6% ligt.” In december publiceerde de FNV de resultaten van de jaarlijkse enquête onder werknemers in de sportsector. Het grootste deel (87%) van de respondenten werkt bij een zwembad. Meer dan een derde van de respondenten gaf hierbij aan dat het inkomen onvoldoende is om van rond te komen.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Nieuwe ronde

Uiteindelijk boden de werkgevers 5,5% voor 2023 bij een 2-jarige cao. Hierdoor stijgen de lonen per jaar gemiddeld met 4,9%, inclusief het deel pensioenafdracht dat de werknemer overhoudt. De verslechteringen in de cao-artikelen zijn eruit gehaald. Inmiddels hebben de FNV-leden gesproken en de vakbond laat weten dat het een massaal nee is van de FNV-leden tegen het eindbod van de werkgevers zwembaden. Als het aan hen ligt komt er geen handtekening onder het eindbod dat werkgeversorganisatie WiZZ eind december, vrijwel direct na de start van de cao-onderhandelingen, neerlegde. De FNV roept de WiZZ dan ook op om opnieuw om tafel te gaan. Hoewel staken voor de vakbond ook een optie is, denkt men niet dat het zover hoeft te komen. Ingrid benadrukt dat men het nu vooral een kans wil geven om er samen aan de onderhandelingstafel uit te komen. “We hebben acties voorbereid en de leden staan klaar, maar we hebben vertrouwen dat we in een nieuwe onderhandelingsronde met de werkgevers ook de gewenste stappen kunnen zetten.”

Lees ook: Jarenlange bezuinigingen in de zwembranche: ‘we moeten zorgvuldiger omgaan met ons menselijk kapitaal’