15 oktober ZwembadBranche Dag

Eindbod cao werkgevers: ‘Niet eerder was de salarisverhoging zo hoog als nu’

Vorige week maakte de FNV bekend dat de leden massaal het eindbod van de werkgevers voor de cao zwembaden hadden afgewezen. Vrijdag gaan de partijen weer om tafel om verder te onderhandelen. De werkgevers zelf waren tevreden over het eindbod en Teun van Etten laat weten dat zij enigszins verbaasd waren over de afwijzing. “Natuurlijk komt de FNV op voor de belangen van hun achterban, maar wij wisten niet beter dan dat zij het neutraal zouden voorleggen. Met een negatief stemadvies heeft men wel de toon gezet, dat terwijl vanuit de  werkgevers een historisch hoog bod is neergelegd.”

Historisch hoog bod
De WiZZ (vereniging voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) realiseert zich heel goed dat het zware tijden zijn voor de werknemers, maar Teun van Etten (voorzitter WiZZ) benadrukt dat de situatie ook ongekend is voor de werkgevers. “De meeste zwembaden zijn de coronacrisis nog niet te boven en de bezoekersaantallen zijn nog niet op het niveau van 2019, terwijl de energiekosten nu fors zijn. Toch hebben de werkgevers een historisch hoog bod neergelegd. Niet eerder was de salarisverhoging zo hoog als nu.” Zoals het in een onderhandeling gaat was er niet gelijk overeenstemming, maar Teun licht toe dat het eindbod uiteindelijk in goed overleg tot stand is gekomen. “Hoewel wij het natuurlijk betaalbaar willen houden voor de werkgevers, realiseren wij ons ook dat de koopkracht van werknemers veilig moet worden gesteld. Ook zien wij dat salaris belangrijk is voor de branche om personeel te behouden nu het tekort nijpend is.” Nadat uiteindelijk de partijen uit waren gekomen op een eindbod, was de volgende stap om dit voor te leggen aan de achterban. Het stemadvies van de FNV was negatief, het deed volgens de vakbond geen recht aan de situatie van de medewerkers omdat de koopkracht van de leden in 5 jaar tijd 14% daalde en de inflatie vorig jaar gemiddeld 10% was. Voor de werkgevers was het duidelijk dat zij er positief instonden en Teun vult aan dat de WiZZ dit ook zo zou brengen naar hun leden. “De FNV en de CNV zouden het neutraal brengen, maar later bleek het stemadvies van de FNV negatief. Natuurlijk weten we niet wat er was gebeurd als het stemadvies neutraal zou zijn geweest, maar ik kan mij voorstellen dat een negatief stemadvies wel een bepaalde toon zet.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Veel onzeker
Als vrijdag de onderhandelingen verder gaan, wil de WiZZ eerst werken aan het herstellen van het vertrouwen. “De FNV heeft anders gehandeld dan we met elkaar hadden afgesproken en dat willen we graag uit de lucht hebben. Als we verder gaan, moeten we elkaar kunnen vertrouwen.” Hoewel de bereidheid er is om weer om tafel te gaan, laat Teun weten dat het vorige eindbod zeker een goed bod was. “Op basis van berekeningen van het CPB komt men uit op een loonsverhoging van tussen de 5% en 7%, met 5,5% zitten wij binnen de marge. Voor 2024 stellen wij zelfs een verhoging van 4% voor, terwijl de voorspellingen voor volgend jaar onder dit percentage liggen. Wij hebben echt onze nek uitgestoken omdat we stabiliteit in de zwembranche belangrijk vinden en dus ook een cao waar zowel werkgevers als werknemers mee kunnen leven.” Om te voorkomen dat de werknemers nu de dupe worden heeft de WiZZ zijn leden opgeroepen de loonsverhoging alvast door te voeren. “Werknemers hebben het geld hard nodig en dus willen wij hier niet mee wachten.” In welke mate de compensatie van energiekosten vanuit de overheid nog voor verlichting gaat zorgen, is nog onzeker. “Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de uitwerking. Het idee is dat er een tegemoetkoming komt van de energiekosten, die in de loop van de tijd zal worden afgebouwd. Het is te hopen dat de energieprijzen dalen, maar de verwachting is niet dat deze op het niveau komen van voor de energiecrisis. Dit betekent dat er voor volgend jaar nog veel onzeker is, met de nieuwe cao willen we de werknemers wel zekerheid bieden. Wij hopen dan ook dat de nieuwe onderhandeling snel duidelijkheid geven.”

Lees ook: Leden FNV wijzen eindbod cao Zwembaden af


advertentie

Dewi Online