23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Dit is het zwembad waard (spoiler: het is meer dan een bak met water)

We roepen het wel vaker, het zwembad heeft een maatschappelijk belang. Elk kind moet nou eenmaal leren zwemmen en elk kind wil je de gelegenheid bieden om te blijven zwemmen. Maar ook is het een belangrijke plek voor ouderen om te blijven bewegen en om mensen te ontmoeten. En natuurlijk voor alle leeftijden er tussenin die hun conditie willen verbeteren, willen trainen voor een evenement, samen willen sporten, lekker met hun kinderen willen zwemmen. Kortom een zwembad is onmisbaar. Maar goed dat weten wij natuurlijk al lang, vraag is: hoe maak je dit concreet? Op ‘Alles over sport’ las ik een mooi artikel waarin op heldere wijze de kosten en baten van sporten en bewegen worden geschetst. Natuurlijk is sporten en bewegen een ruim begrip, maar een manier om mensen aan het bewegen te krijgen is toch zeker zwemmen.

Wie profiteert?

Als gekeken wordt naar de verdeling van deze kosten en opbrengsten wordt duidelijk dat vooral het individu profiteert. Uiteraard heeft de werkgever ook baat bij minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit en profiteert de (rijks)overheid van een hogere arbeidsproductiviteit via inkomstenbelastingen. Zorgverzekeraars hebben juist baat bij de afgenomen zorgkosten (samen met het individu, dat het eigen-risico betaalt, en de gemeente, die vanuit de WMO mogelijk kosten bespaart), maar lopen mogelijk ook tegen additionele zorgkosten aan als gevolg van een toegenomen levensverwachting. Maar zeker ook gemeente profiteert ervan, met name dan als je kijkt naar de sociale effecten. Het betekent een afname van criminaliteit en een toename van sociaal kapitaal (en daarmee mogelijk minder eenzaamheid).


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.In cijfers

(In)directe effecten (geprijsde markten)
Stel, de gemeente start in een wijk een programma om meer volwassenen (25-54 jarigen) regelmatig aan het sporten en bewegen te krijgen door hen onder meer te stimuleren om te gaan zwemmen. Van de 5.000 inwoners in de wijk blijken op lange termijn 100 volwassenen regelmatig te gaan sporten en bewegen waar zij dat voorheen niet deden. De totale sociaaleconomische impact van het programma over de gehele levensduur van deze 100 volwassenen is als volgt:

  • De totale zorgkosten dalen met circa € 150.000 tot € 600.000, waardoor deze mensen mogelijk minder eigen-risico betalen en zorgverzekeraars en gemeenten minder kosten maken.
  • Echter nemen de totale zorgkosten ook met circa € 50.000 tot 80.000 toe door de gevolgen van blessures, waardoor deze mensen mogelijk weer iets meer eigen-risico betalen en zorgverzekeraars meer kosten maken.
  • Het ziekteverzuim neemt af (ondanks blessures) waardoor de groep meer productieve arbeidsuren zal hebben ter waarde van circa € 1.000.000 tot € 2.500.000, hierdoor is deze groep mogelijk instaat meer inkomen te verdienen en genieten werkgevers van een hogere productie.
  • Ook de arbeidsproductiviteit van deze groep neemt toe (naast het effect van ziekteverzuim) met circa € 500 tot € 2.500.000. Ook deze baat zal zowel de groep zelf als de werkgevers ten goede komen.

Externe effecten (niet-geprijsde markten)

 • De kwaliteit van leven van deze groep neemt toe met circa € 1.000.000 tot € 4.000.000, deze komt volledig ten goede aan de mensen zelf.
 • Ook is er een positief effect op de levensverwachting van de groep met circa € 100.000 tot € 300.000, waarbij het positieve effect op de mensen zelf zwaarder weegt dan de negatieve effecten van hogere zorgkosten voor de zorgverzekeraar en hogere AOW- en pensioenuitkeringen voor overheid en pensioenverzekeraar.
 • Ten slotte zal, hoewel dit niet in bedragen is uitgedrukt, ook het sociaal kapitaal en het plezier van deze mensen toenemen, waar met name de groep zelf voordeel van zal genieten.

Meer dan een bak met water…

Natuurlijk zijn dit cijfers en kan de praktijk altijd weer net even anders zijn. In het artikel staat ook duidelijk omschreven wat de kanttekeningen zijn. Maar, het geeft wel aan dat het zeker niet reëel is om altijd alleen maar onder aan de streep te kijken. Het zwembad is zoveel meer dan een bak met water met een begroting. Het is van cruciale waarde voor jong en oud. Het heeft een een positief effect op onze gezondheid (met alle financiële voordelen van dien) en een maatschappelijk belang dat zeker niet altijd in geld is uit te drukken. Het gaat verder dan een simpele berekening van de inkomsten versus de uitgaven…


advertentie

Dewi Online