Op zoek naar die ene leverancier?

Beleid 2021: geen woorden, maar daden!

Afgelopen maandag vond het wetgevingsoverleg sport plaats waarbij minister Tamara van Ark in overleg ging met Tweede Kamerleden over haar plannen en de begroting voor 2021. Rode draad was corona en de impact van de maatregelen. Ook benadrukte de minister hoe belangrijk zij zwemveiligheid vindt. Maar wat betekent dit concreet voor 2021? Natuurlijk is het altijd fijn als de minister aangeeft dat zij de zwembranche een warm hart toedraagt en zwemveiligheid belangrijk vindt, maar is het nu niet eens tijd voor actie?

Vrees

Kamerlid Van Nispen (SP) vroeg minister Van Ark begin november naar de afweging om zwembaden te sluiten en vroeg ook om een snelle heropening. Inmiddels heeft de minster de vragen beantwoord en zijn de zwembaden weer open. In het debat van afgelopen maandag benadrukte van Nispen nogmaals zijn vrees dat over sommige zaken niet of nauwelijks is nagedacht. Van Nispen: “Als die onderbouwing er namelijk wel was geweest, bijvoorbeeld van het stoppen van die zwemlessen, waarom hebben we die dan niet gekregen? Wordt het belang van sporten en bewegen eigenlijk wel expliciet overwogen bij al die maatregelen die er worden genomen?” Waarop van Ark liet weten dat het beperken van contactmomenten en het beperken van bewegingen, niet van het menselijk lijf maar van de mobiliteit, noodzakelijk waren om het virus onder controle te houden.

Noodzakelijk

Wel beloofde Van Ark dat zij zich hard zal maken voor het openhouden van de zwembaden. Direct gevolgd door de kanttekening dat zij niet degene is die hierover gaat, omdat het vooral het virus is dat daar heel veel invloed op heeft. Of de minister hiermee heeft gegeven of voldoende belang hecht aan zwemmen en zwemveiligheid? Het blijft natuurlijk lastig als er maatregelen moeten worden genomen: hoe kun je het beste de verspreiding van het virus tegengaan? Maar voor nu is ook belangrijk om te weten wat de minister gaat doen na de coronacrisis. Welk perspectief kan zij de branche bieden? Van Ark geeft aan dat zij het absoluut noodzakelijk vindt dat kinderen leren zwemmen en ziet het niet als een extraatje. Gelukkig heeft 96% een diploma, maar de minister wil absoluut niet achteroverleunen. Verder geeft zij aan dat de uitvoering van het actieplan zwemonderwijs in volle gang is.

Zwemmen onder schooltijd

Zwemveiligheid staat zeker op het netvlies van de minister, zo blijkt ook uit het ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024’. Onder meer is hier aandacht voor het leren en blijven zwemmen. Uiteraard is dit plan belangrijk. Maar het is ook fijn als plannen worden omgezet in acties. Dat er geld wordt vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het invoeren zwemmen onder schooltijd? De jeugd moet meer bewegen en vooral ook veel meer ‘spelen’. Dit laatste is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. In het zwembad kan het allemaal: bewegen, spelen, leren zwemmen en de zwemvaardigheden bijhouden. Als de minister zwemmen echt zo belangrijk vindt en zich hard wil maken voor onze branche, hoeft het niet ingewikkeld te zijn. Daarnaast kan dit zwembaden ook zeker financieel helpen. Als er dan toch wordt gekeken naar compensatie…

Actie

In het debat sprak de minister mooie woorden. Maar wat betekent dit voor 2021? Het is tijd voor concrete plannen, voor de zwembaden en voor onze jeugd. Hoe dan? In de branche is er een grote diversiteit aan zwemlesaanbieders, experts en creatievelingen die vol ideeën zitten. Input genoeg voor mooie plannen voor een gymles in het water. Het is nu tijd voor de minister om actie te ondernemen: geen woorden, maar daden!

Kijk hier voor meer informatie over het wetgevingsoverleg sport
Sera Dataduiker