Zwemmen helpt ouderen om langer thuis te wonen

Het stimuleren van bewegen onder ouderen helpt om langer thuis te wonen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven worden vergroot door regelmatige deelname aan beweegactiviteiten in de groep onder deskundige leiding. Bewegen helpt ouderen ook om de dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en aankleden goed uit te kunnen (blijven) voeren. Dit blijkt uit een onderzoek van Kenniscentrum Sport en Vilans dat in opdracht van FNO is uitgevoerd. Ook zwemmen is voor ouderen een prettige manier om in beweging te blijven. Dit onderzoek is daarmee ook zeker interessant voor zwembaden om ouderen te stimuleren te gaan en blijven zwemmen.

Bewegen noodzakelijk

Nederland telde begin 2017 3,1 miljoen 65-plussers, van wie 0,7 miljoen 80-plussers. De groep 65-plussers stijgt de komende jaren snel naar 26% van de totale bevolking (CBS). De vergrijzing in Nederland brengt de komende decennia zowel kansen als problemen met zich mee. Beweging kan een positieve bijdrage leveren. In 2040 leven er 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), onder wie 2 miljoen 80-plussers (CBS). Twee derde van de thuiswonende 65-plussers ervaart geen beperkingen bij de dagelijkse handelingen. Van deze groep vindt ruim driekwart zijn of haar gezondheid goed of zeer goed. Naarmate de leeftijd vordert, daalt het percentage ouderen zonder beperkingen. Van de 65- tot 74-jarigen heeft 80% geen beperkingen, maar bij de 75-plussers is dat nog maar 52% (CBS, 2014). Om je gezondheid als 65-plusser te onderhouden, is minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen, verspreid over verschillende dagen, noodzakelijk volgens de beweegrichtlijnen. Onder meer zwemmen is voor ouderen een ideale vorm om te bewegen ook als zij kampen met ouderdomsklachten of beperkingen vanwege gezondheidsproblemen.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Ouderen in beweging

In opdracht van FNO, programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ onderzochten Kenniscentrum Sport en Vilans wat werkt om meer (kwetsbare) ouderen in beweging te krijgen. Om te weten wat mensen beweegt, zijn binnen de drie gemeenten de ouderen gevraagd waarvoor ze in beweging komen. Om in beweging te komen, helpt het door in een groep te bewegen of met bijvoorbeeld een maatje. Wanneer zij weten welke (beweeg)activiteiten georganiseerd worden in de wijk, zijn zij sneller te verleiden om in beweging te komen. Aanjagers die helpen om te (gaan) bewegen zijn onder meer de eerstelijnszorg (motivatie door huisarts, fysiotherapeut) en buurtsportcoaches. Het is dus handig om hiermee contact te onderhouden zodat zij ouderen ook doorverwijzen naar jouw zwembad. Maar ook bekendheid met beweeg- en ontmoetingsaanbod in de buurt en informatie over waarom bewegen belangrijk is, stimuleert. Als zwembad kun je hier natuurlijk ook goed in voorzien. Daarnaast is samen bewegen ook een aanjager, het sociale element van een uurtje zwemmen met ouderen is dus ook heel belangrijk.

Ook eenzaamheid neemt toe met de leeftijd, lees ook ‘Landelijke aanpak ‘Eén tegen eenzaamheid’: ook interessant voor zwembaden’ hoe zwemmen dit tegen kan gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten hoe je ouderen het beste kunt bereiken? Binnen het project ‘Bewegen naar elkaar’ hebben Vilans en Kenniscentrum Sport producten ontwikkeld die jou kunnen helpen om ouderen in beweging te krijgen. Deze vind je op de website van Beteroud:

  • Een poster voor ouderen met beweegoefeningen.
  • Een interactieve PDF met de uitkomsten van het project en tips.
  • Drie filmpjes waarin ouderen uit de gemeenten Den Haag, Berg & Dal en Heumen vertellen waarom bewegen leuk en belangrijk voor hen is.
  • Infographic Wie is wie in de wijk.
  • Een factsheet waarin manieren staan beschreven om succesvol ouderen te bereiken en hen mee te laten doen aan sociale en beweegactiviteiten.

Een tegen eenzaamheid

Recent is onder de naam ‘Eén tegen eenzaamheid’ een campagne gelanceerd tegen eenzaamheid. Onderstaand spotje benadrukt dat ook samen zwemmen kan helpen tegen eenzaamheid.


advertentie

ZwembadBranche Dag 2022