Zwembranche op de lokale politieke agenda met ‘Sport laat van zich horen’

Volgende week staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op het programma. Belangrijk voor heel veel zaken, maar ook voor sporten en bewegen. De gemeente maakt het sportbeleid en geeft in verhouding tot de Rijksoverheid veel meer uit aan sport (0,5 miljard van het Rijk tegenover 1,5 miljard van alle gemeenten samen). Als sport- en beweegsector is het daarom goed om een prominente plek te krijgen op de lokale politieke agenda, zodat er extra geïnvesteerd wordt in onze sector.

Zwembranche op de kaart

In bijna alle gemeenten is een lokaal sportakkoord gesloten. Een akkoord dat de gemeente, de sport en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt en zorgt dat de maatschappelijke waarde van sport en bewegen nog beter wordt benut. Hetzelfde geldt voor de lokale preventieakkoorden. In het belang van een energieke en gezonde gemeenschap zijn gemeenten cruciaal voor de gezamenlijke inzet en ook de rol van sportaanbieders is hierbij belangrijk. Maar door zichtbaarder te zijn als lokale sportaanbieder in een lokale gemeente ontstaan er nog meer kansen voor verdere ontwikkeling en mogelijke ondersteuning. In samenwerking met onder andere het Platform Ondernemende Sportaanbieders en NOC*NSF roept WiZZ daarom zwembaden op om de zwembranche goed op de kaart te zetten.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Campagne

Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau te laten zien heeft de sport- en beweegsector de handen ineengeslagen en de zichtbaarheidscampagne ‘Sport laat van zich horen’ gestart. Hiermee wil de sector het belang van een prominente plek op de politieke agenda benadrukken en pleiten voor extra investeringen in deze sector. Uiteraard voor een vitale samenleving, maar ook omdat het uiteindelijk geld oplevert. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert namelijk minimaal 2,5 euro op. Winst voor de maatschappij omdat kwaliteit van leven wordt vergroot, het ziekteverzuim daalt, de arbeidsproductiviteit stijgt, de levensverwachting groeit en criminaliteitscijfers dalen. En daar is de onbetaalbare waarde van plezier en de sociale waarde van sport nog niets eens in meegenomen. Kortom, investeren in een gezonde en energieke gemeente is geen kostenpost, maar een investering in een sterke en gezonde maatschappij.

Lees ook: Sporten & bewegen net zo essentieel als zorg en onderwijs

Duurzaam en toegankelijk

De campagne is onderverdeeld in verschillende thema’s. Deze week ligt de focus op het ruimtelijk domein. Gemeenten staan de komende jaren voor keuzes op het gebied van woningmarkt, energietransitie en infrastructuur. Investeren in duurzame sportaccommodaties en het stimuleren van een open sportpark houdt het bewegen betaalbaar en aantrekkelijk en zorgt voor een gezonde inwoners én gezonde gemeente.

Lees de brochure Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente

Zet sport en bewegen op de politieke agenda en ga naar de toolkit