Wouter de Haas: ‘Niemand weet precies wat een ongewoon voorval is’

Tweeënhalf jaar geleden begonnen ze met de voorbereidingen, hoewel de nieuwe Omgevingswet destijds opnieuw was uitgesteld. Maar nu plukken ze in de drie zwembaden van On-Campus in Zwolle de vruchten van die vroege start. Directeur Wouter de Haas deelt zijn praktijkervaringen graag met anderen. “Het is belangrijk om juist nu transparant te zijn. Door beschikbare informatie te delen voorkom je dat je als bad elke keer weer het wiel moet uitvinden.’’   

Lerend vermogen

Het is er toch van gekomen, per 1 januari 2024 is de veelbesproken Omgevingswet in werking getreden. Voor veel zwembaden is het een spannende tijd. Het opstellen van de verplichte risicoanalyse en het bijbehorende beheersplan zorgt voor veel hoofdbrekens, ook in baden die tijdig hebben voorgesorteerd. Want wat zijn acceptabele risico’s en welke niet, hoe weet je welke beheersmaatregelen het beste zijn en hoe weet je dat je niks bent vergeten? De ruime overgangsperiode van twee jaar lijkt keihard nodig om als branche te wennen aan de nieuwe doelwetgeving. De Haas herkent de zorgen in de markt en tegelijkertijd kan hij ze relativeren. “De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Natuurlijk zijn er veel vragen, maar ook de antwoorden komen beschikbaar. Wat je op dit moment vooral moet laten zien is dat je als organisatie bezit over lerend vermogen.’’


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Carl Fontijne: ‘Bij vraagbaak VTZ worden de juiste antwoorden ook niet uit de mouw geschud’

Pionieren

Bij On-Campus pakten ze de handschoen tijdig op. Hoewel de Omgevingswet meerdere malen werd uitgesteld, gingen ze er in Zwolle ruim twee jaar geleden bewust mee aan de slag, in de verwachting dat de wet inhoudelijk niet of nauwelijks meer zou veranderen. Met als resultaat dat begin vorig jaar On-Campus de Omgevingsdienst in Overijssel kon uitnodigen voor een bezoek aan de baden: de risicoanalyse en het beheersplan waren gereed. “We mogen erop afgerekend worden. Niet dat we nu lui achterover kunnen leunen, daarvoor zijn de gevolgen van de wet te ingrijpend. We moeten met z’n allen in de branche een doel bereiken. De weg naar dat doel is in veel gevallen onbekend, ook voor de toezichthouder zelf. In feite zijn beide partijen aan het pionieren.’’ On-Campus heeft met de Omgevingsdienst afgesproken om dit jaar samen proef te draaien. De Haas is blij met die geboden ruimte. “Ik kan iedereen aanraden om met open vizier in gesprek te gaan met de Omgevingsdienst.’’ In Zwolle worden in dit proefjaar alle relevante data vastgelegd in logboeken en gekoppeld aan uitgevoerde interventies. Eind dit jaar zit De Haas weer om de tafel met de toezichthouder. Om samen te bespreken welke ongewone voorvallen, achteraf gezien, beter gemeld hadden hunnen worden en welke niet. Het grijze gebied moet volgens De Haas beter in kaart worden gebracht. “Niemand weet precies wat een ongewoon voorval is. We hebben duidelijkere definities nodig.’’

Lees het interview met Wouter de Haas verder in ZwembadBranche #93


advertentie

Pomaz