Doorrekening hoofdlijnenakkoord: vitaliteit Nederland in gevaar

‘Sporten en bewegen zijn ongelofelijk belangrijk voor een vitaal en gezond Nederland’, zo staat er in het hoofdlijnenakkoord dat deze week werd gepresenteerd. Het zijn mooie woorden die al jaren ontbraken. Maar alle maatregelen daaronder bewijzen echter het tegendeel, er wordt juist flink bezuinigd en de NOC*NSF maakt zich zorgen. Zeker nu we in ons land te maken hebben met een beweegcrisis, vreest men men voor een afbreuk van de financiële basis van sportaccommodaties en de vitaliteit van Nederland. ‘In iedere stad, dorp en wijk gaan de mensen daar echt de gevolgen van ondervinden. Dit gaat ten koste van de infrastructuur van de sport.”

Dramatische daling

Eén van de meest ingrijpende maatregelen is de verhoging van de kansspelbelasting met 7,3%. Dit zal resulteren in een aanzienlijke daling van de afdracht van loterijen aan de georganiseerde sport, met een verwachte vermindering van €12,5 miljoen, van €52 miljoen naar €39,5 miljoen in vergelijking met 2023. De NOC*NSF noemt dit een dramatische daling van inkomsten, omdat de sport in Nederland hier juist op drijft  en laat weten dat dit daarmee directe gevolgen zal hebben voor sportaccommodaties en buurtsport. Op de korte termijn zal de breedtesport het meest merken van deze maatregelen. Accommodaties komen onder druk te staan, verenigingen en bonden kunnen hun werk niet meer goed doen. De wettelijk vastgestelde afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF ondersteunt immers 77 sportbonden en 25.000 verenigingen bij het onderhouden van hun infrastructuur. Een verlaging van 20-25% in deze financieringsbron door de kansspelbelastingverhoging zal de dienstverlening van sportbonden aan verenigingen en sporters direct treffen en de Nederlandse topsportambities verder onder druk zetten.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Pandemie bewegingsarmoede: ‘Nederland, sta op!

Kwaliteit en betaalbaarheid sportaccommodaties in gevaar

Andere zorgwekkende maatregelen zijn onder andere een budgetkorting van 10% bij de overheveling van specifieke uitkeringen naar gemeenten, het ontbreken van investeringen in topsport, de afschaffing van de maatschappelijke diensttijd, verlaging van het budget voor school en omgeving en de verhoging van de btw op tickets voor sportevenementen. Deze maatregelen dreigen de kwaliteit en betaalbaarheid van sportaccommodaties te ondermijnen. De budgetkorting bij de overheveling van specifieke uitkeringen naar gemeenten betekent minder financiële steun voor lokale sportprojecten. Wat kan betekenen dat gemeenten hun sportaccommodaties minder goed kunnen onderhouden en minder snel nieuwe projecten kunnen starten. De afschaffing van de maatschappelijke diensttijd en de verlaging van het budget voor school en omgeving betekenen minder mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan sportactiviteiten, wat hun fysieke en sociale ontwikkeling negatief kan beïnvloeden. Het ontbreken van investeringen in topsport dreigt de prestaties van Nederlandse atleten op internationaal niveau te verminderen en de nationale trots te schaden. Bovendien kan de verhoging van de btw op tickets voor sportevenementen ervoor zorgen dat minder mensen in staat zijn om sportwedstrijden bij te wonen, wat de populariteit en ondersteuning van sport in Nederland verder kan verminderen. Daarnaast blijven belangrijke kwesties zoals regeldruk, ruimte en verduurzaming onbenoemd in het akkoord, terwijl deze thema’s juist nu cruciaal zijn voor de ontwikkeling van toekomstbestendige sportaccommodaties.

Enorme kaalslag

NOC*NSF vreest door dit alles een enorme kaalslag die de Nederlandse sport in de laatste tientallen jaren nog nooit meegemaakt. Wat heel erg slecht zal zijn voor de vitaliteit van Nederland, juist nu deze zo onder druk staat. NOC*NSF doet daarom een dringende oproep aan de politiek om de basisfinanciering van sportaccommodaties en de georganiseerde sport in Nederland te waarborgen en de genoemde maatregelen te herzien. De organisatie gaat hierover graag in gesprek met het toekomstige kabinet. Want als sporten en bewegen zo ongelofelijk belangrijk zijn volgens de partijen voor een vitaal en gezond Nederland, zullen zij volgens hen echt met iets anders over de brug moeten komen.


advertentie

E.B.T.C.