Waar is de nieuwe zwemwater-regelgeving te vinden?

Er is veel te doen om de nieuwe zwemwater-regelgeving. In 2021 is het zover, en daar kun je maar beter goed op zijn voorbereid. Maar waar is de nieuwe zwemwater-regelgeving te vinden? Een toch wel terechte vraag. Luc Vosters geeft het antwoord in zijn blog.

Opzet omgevingswetgeving

Allereerst iets over de opzet van de omgevingswetgeving. De omgevingswetgeving bestaat uit meerdere wetten. Aan de basis ligt de Omgevingswet (Ow). De Ow is het fundament waarop de hele omgevingswetgeving steunt. Eigenlijk doet de Ow niet meer dan kaders stellen, uitgangspunten formuleren en hoofdlijnen schetsen. Die kaders, uitgangspunten en hoofdlijnen worden ingevuld en uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Binnen de omgevingswetgeving zijn er vier AMvB’s. Om te beginnen is er het Omgevingsbesluit (Ob). Dan heb je het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Verder is er nog het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ten slotte is er in de omgevingswetgeving nog de Omgevingsregeling (Or). Dat is een ministeriële regeling. Daarin zijn voorschriften opgenomen die meer uitvoeringstechnisch van aard zijn.

Vier aandachtspunten

De vraag die nu moet worden beantwoord, is waar je binnen de omgevingswetgeving de nieuwe zwemwater-regelgeving kunt vinden. Vier aandachtspunten zijn van belang, namelijk:

 1. De zwemlocaties
  Zwemlocaties zijn oppervlaktewateren waarin wordt gezwommen of gebaad. Denk aan de zee, aan rivieren, meren, kanalen. Binnen de omgevingswetgeving krijgen zwemlocaties hun plek in het Bkl. Dat besluit is met name voor de provincies van belang. Zij moeten immers zwemlocaties aanwijzen en zwemwaterprofielen vaststellen. Aanwijzing van zwemlocaties en zwemwaterprofielen zijn onderwerpen die in het Bkl zijn geregeld. Overigens vinden de provincies in het Ob ook procedureregels voor zwemlocaties.
 2. De badinrichtingen
  Badinrichtingen zijn kort gezegd de zwembaden. Binnen de omgevingswetgeving krijgen zwembaden hun plek in hoofdstuk 15 van het Bal. Dat hoofdstuk gaat over ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’. Dit is de regelgeving waar de houders of exploitanten van zwembaden mee te maken krijgen.
 3. Lees ook: Zwemmen en baden onder de Omgevingswet, een update

 4. De exploitatie van een openbaar zwembad
  Voor openbare zwembaden is verder nog paragraaf 3.9.5 van het Bal van belang. Daarin is de exploitatie van een openbaar zwembad aangewezen als milieubelastende activiteit. Hierdoor moeten openbare zwembaden voldoen aan de regels voor energiebesparing.
 5. De onderzoeksplicht naar het gebruik van roestvast staal
  Binnen de omgevingswetgeving heeft deze onderzoeksplicht zijn basis in artikel 3.6 van het Bbl. De verplichting tot onderzoek bestaat als het zwembad een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan opleveren. De onderzoeksplicht is in 2015 opgenomen in de huidige Woningwet. Aanleiding was een aantal incidenten, waaronder het bezwijken van RVS-ophangconstructies in zwembaden. Het trieste ongeval in zwembad Reeshof in Tilburg ligt nog vers in het geheugen. Daarbij vielen als gevolg van corrosievorming geluidsboxen naar beneden. Hierdoor heeft een peuter het leven moeten laten en heeft de moeder ernstig letsel opgelopen.

Waar is de nieuwe zwemwater-regelgeving te vinden?

De omgevingswetgeving bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB’s en de Or. De Omgevingswet schetst enkel de hoofdlijnen, deze worden uitgewerkt in AMvB’s. In de AMvB’s zijn voor allerlei activiteiten inhoudelijke regels te vinden. Voor de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’ zijn de inhoudelijke regels te vinden in hoofdstuk 15 van het Bal. In dat hoofdstuk vinden houders of exploitanten van zwembaden de nieuwe zwemwater-regelgeving. Voor zwembaden zijn verder nog van belang de regels voor energiebesparing en de verplichting tot onderzoek naar het gebruik van roestvast staal.

Deze blog is geschreven door Luc Vosters, gespecialiseerd in juridisch advies en ondersteuning.
RBI Corrosion