Verkiezingen 2023: hoe belangrijk vinden partijen zwemmen en zwemveiligheid?

Nog even en dan mogen we weer stemmen. Het is altijd een bijzonder moment, het is een kans om onze stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de toekomst van onze samenleving. Evengoed kan het ook een hele uitdagende klus zijn. Niet voor diegene die al lang van tevoren weten waar zij op gaan stemmen, wel voor de ‘zwevers’ onder ons. Natuurlijk is het altijd belangrijk om te weten waar partijen voor staan: hoe kijken zij naar sport en bewegen en dan heel specifiek zwemmen?

Partijprogramma’s

Eric van Spithoven is operationeel manager bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en heeft gekeken naar wat de verkiezingsprogramma’s zeggen over sport, hierin heeft hij ook expliciet genoemd als het over zwemmen ging. In beginsel is Eric simpelweg gaan tellen, hoe vaak komt het woord sport terug in de (concept) partijprogramma’s? Het valt hem op dat in veel programma’s wel degelijk de link wordt gelegd tussen sport, bewegen en gezondheid. Tevens wordt sport in het basisonderwijs, met name zwemles, volgens hem over een breed front belangrijk gevonden. Daarnaast heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen gekeken naar de politieke sportieve ambities van de partijen en ook hier benoemd als het gericht was op zwemmen. Wat zij zien is dat er meer inhoudelijke aandacht is voor de toegang tot sport én schoolzwemmen. Schoolzwemmen komt in acht programma’s terug. Hieronder lichten wij uit de analyses van Eric van Spithoven en het Kenniscentrum Sport & Bewegen de bevindingen die specifiek betrekking hebben op de zwembranche eruit. Wat vooral opvalt, schoolzwemmen ter bevordering van zwemveiligheid wordt nadrukkelijk genoemd. Andere belangrijke elementen van zwemmen zoals bijvoorbeeld het vergroten van onze vitaliteit, het tegengaan van eenzaamheid en bevorderen van mobiliteit onder ouderen beduidend minder.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Thema zwemmen in de partijprogramma’s

Groen Links/PvdA. Zorgen dat ieder kind een zwemdiploma haalt.

VVD. De kwaliteit van zwemdiploma’s verbeteren.

BBB. Schoolzwemmen waar mogelijk weer introduceren.

Volt. Zwemles stimuleren en beter toegankelijk maken voor alle kinderen door zwemles een verplicht onderdeel te maken van het bewegingsonderwijs. Daarbij de zwemvaardigheden niet alleen van kinderen, maar ook van mensen met een beperking en van ouderen, vergroten. 

SP. Meer prioriteit voor zwemveiligheid, onder andere door het invoeren van meer schoolzwemmen in het basisonderwijs.

Lees ook: Oproep sportsector: ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’

Christen Unie. Zwemles voor ieder kind, schoolzwemmen als basisvoorziening voor ieder kind. Zwemmen kenmerken als een basisvaardigheid, en net als gym, een mogelijkheid voor extra beweging.

Partij voor de Dieren. Sporten bevordert onze fysieke en geestelijke gezondheid en draagt bij aan zelfredzaamheid, zoals bij zwemmen.

Partij voor de sport. Zwemlessen verplicht opnemen in het basisonderwijs.

50 Plus. Zwemmen toevoegen aan het bewegingsonderwijs op basisscholen.

JA21. Schoolzwemmen verplicht stellen, zodat ieder kind in Nederland leert zwemmen en daarmee de zwemveiligheid wordt geborgd. 

Samen voor Nederland. Schoolzwemmen op alle scholen.

Lees voor de uitgebreide analyse over sport en bewegen in de partijprogramma’s ‘Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over sport?‘ van Eric Spithoven en ‘Tweede Kamerverkiezingen 2023: de sportieve politieke ambities’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen.


advertentie

VDH Watertechnology