23 april ZwembadBranche Dag Belgie

TEK: tegemoetkoming energiekosten mkb

De energieprijzen drukken zwaar op de vaste lasten van zwembaden en zwemscholen. Momenteel wordt er gekeken naar compensatie voor zwembaden die vanwege de energiecrisis in de problemen komen. Daarnaast heeft de overheid de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) ingevoerd, een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. Gaan deze maatregelen de zwembranche helpen in de energiecrisis?

Berekening intensiteitseis TEK

Compensatie energierekening

Duidelijk is al wel dat veel zwembaden en zwemscholen in de problemen zijn gekomen door de gestegen kosten voor gas en energie, zeker ook na de coronaperiode. Onduidelijk nog is of de compensatie vanuit de overheid voldoende is. In de Voorjaarsnota staat dat er een bedrag van € 207 miljoen aan extra steun wordt vrijgemaakt voor openbare zwembaden. Hiermee wil men een deel van de meerkosten op energie van de openbare zwembaden vergoeden aan gemeenten. Hoe de precieze uitwerking eruitziet en wat dit dan exact betekent voor de zwembranche, is echter nog niet bekend. Daarnaast is de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) ingevoerd om de hoge energieprijzen van sportverenigingen en –accommodaties die veel energie gebruiken te compenseren. Hierover is nu bekend hoe deze eruit ziet en wie ervoor in aanmerking komt, of de zwembranche hiermee voldoende is geholpen zal nog moeten blijken.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De TEK opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023, de precieze datum is nog niet bekend. Ondernemers kunnen dan met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Voorwaarde is dat de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen, dit wordt de energie-intensiteitseis genoemd. Het energieverbruik is het verbruik dat blijkt uit het standaard jaarverbruik gas (SJV) en standaard jaarafname elektriciteit (SJA). Wanneer er elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net door bijvoorbeeld zonnepanelen dan wordt de opgewekte energie in mindering gebracht op het verbruik. De subsidie geldt alleen als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit (de drempelprijs) en de vergoeding is 35% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. Indien er al een tegemoetkoming is ontvangen door het prijsplafond, dan wordt deze ook in mindering gebracht. Na de aanvraag krijg je een voorschot van 50% van de maximale tegemoetkoming. De energie-intensiteitseis is onder andere berekend met de modelprijzen voor gas en elektriciteit die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat de rekenformule die je kunt gebruiken om in te schatten of je aan de energie-intensiteitseis voldoet. Hierbij wordt uitgegaan van een modelprijs in 2022 voor gas van € 2,41 per m³ en een modelprijs in 2022 voor elektriciteit van € 0,59 per kWh.

Lees ook: Zwembranche lijdt onder energiecrisis: ‘compensatie nodig voor zwembaden én zwemscholen’

Vragen?

Vragen over de TEK zijn te stellen via de livechat van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op www.rvo.nl/tek tevens is er een speciaal telefoonnummer: 088 042 4460 dat bereikbaar is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.  Over de € 207 miljoen aan extra steun wordt volgende week meer duidelijkheid verwacht. Voor persoonlijk advies of vragen over omgaan met hogere energiekosten kunnen ondernemers ook terecht bij het KVK Energieloket. Informatie over nieuwe en bestaande maatregelen om de energierekening deels te compenseren staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland