11 oktober - ZwembadBranche Dag

Technisch Ontbijt: een kijkje in de glazen bol

Bij het bezoek aan een beurs krijg je vaak veel informatie over de laatste stand van zaken. Maar wat je natuurlijk ook wil, is een kijkje in de toekomst. Er is dit moment één groot dossier wat net uit de startblokken is: de Energie-meldingsplicht. En een tweede staat in de startblokken: de Omgevingswet. Beide dossiers hebben nogal wat impact op de bouw en exploitatie van zwembaden. Vandaar dat de VTZ de bezoekers van de ZwembadBranche Dag hier graag wat meer over wil vertellen tijdens de Technische ontbijtsessie voorafgaand aan de ZwembadBranche Dag.

Energie-meldingsplicht

De basis van Energie meldingsplicht kennen we al via het Activiteitenbesluit, maar in de uitvoering gaat deze regeling steeds een stapje verder. Begrijpelijk omdat we in de Nationale (of beter gezegd Mondiale) strijd tegen de klimaatverandering steeds meer gedwongen worden om nu echt energie te gaan besparen. Maar voor zwembaden lastig, zij zitten gevangen tussen de maatschappij en de politiek en moeten dit vervolgens met gebrek aan middelen maar op zien te lossen. De aanscherping van het Activiteitenbesluit dwingt zwembaden niet alleen om bewezen technieken toe te passen, maar ook om nieuwe duurzame concepten te bedenken. Hierdoor kwam Chris van Veluwen op het idee om anders te kijken naar de zwemwaterbehandeling en luchtbehandeling in zwembaden. ‘Kunnen we extra energie en kosten besparen als we verversing en ontvochtiging los van elkaar gaan zien en de zwemwaterbehandeling anders gaan ontwerpen?’ Chris vertelt hier enthousiast over tijdens zijn lezing.

Omgevingswet

De Omgevingswet dwingt zwembaden een nieuwe werkwijze af. De vraag die Maarten Keuten zich daarom stelt: in hoeverre snijdt de Omgevingswet zich in zijn eigen vingers? Het Activiteitenbesluit wordt immers straks ook onderdeel van de Omgevingswet. In het ene hoofdstuk verplicht de Omgevingswet de zwembaden om zoveel mogelijk energie te besparen en in het andere om alles te doen in het kader van hygiëne en veiligheid. Hierbij wordt niet aangegeven welk hoofdstuk voorrang heeft. Dit kan dus tot knelpunten leiden, waarvan Maarten er een aantal wil bespreken. De invoering van de Omgevingswet geeft ook ruimte voor alternatieve desinfectie. Vrij gezegd: zwembaden zonder chloor. De eerste dergelijke zwembaden zijn al gebouwd in de vorm van zwemvijvers en andere varianten zijn te verwachten. Als uitvinder van een geheel eigen chloorvrij-zwembad concept vertelt Maarten Keuten wat we hiervan kunnen verwachten.

Rol exploitant

Dat je goede afspraken moet maken met partijen die al deze aanpassingen in zwembaden moeten gaan doen, dat is wel duidelijk. Maar hoe doe je dat en hoe controleer je of die afspraken ook worden nagekomen? Marc Vierboom vertelt hierover in zijn lezing tijdens de ontbijtsessie. Hij staat hierbij ook stil bij de rol die de exploitant in dit proces zou kunnen voeren.

Zwembadkennis

Als rode draad loopt door al deze verhalen ook het begrip kennis. Misschien is het beter om te zeggen specifieke zwembadkennis, want dat is het zeker. De bouw en exploitatie van zwembaden vraagt om specifieke zwembadkennis die niet via het beroepsonderwijs verkregen kan worden. Om toch aan de vraag naar deze kennis te voldoen, hebben een aantal kennisdragers aanvullende opleidingen ontwikkeld vanuit het Opleidingsplan Opleidingen Zwembadtechniek. In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk dat iedereen die met zwembadtechniek bezig is, de kennis vanuit dit Opleidingsplan ook tot zich neemt. De vraag die Maarten zich stelt, is of deze kennis ook een houdbaarheidsdatum heeft. Kun je eenmalig deze aanvullende opleidingen volgen en ben je dan klaar voor de rest van de loopbaan?

Technische Ontbijtsessie. Al met al dus een hele reeks aan interessante verhalen die de VTZ aanbiedt tijdens de Technische Ontbijtsessie voorafgaand aan de ZwembadBranche Dag. Wil jij dit niet missen? Meld je vandaag nog aan, een kaartje kost 50,00 een bezoek aan de ZwembadBranche Dag is gratis bij voorregistratie.

VTZ vraag en antwoordpunt. Heb jij een andere technische vraag: legionella, opslag chemicaliën, NEN 3140, Bhvbz, RVS, monitoring, Brandpreventie of welke vraag dan ook? Kom dan naar het VTZ vraag & antwoordpunt in stand 3.99. Wellicht kunnen zij je daar verder helpen.