Wat maakt ons sterk? Teamwerk!

Wat maakt een team succesvol? Toeval, samenstelling, intelligentie? Professoren spreken elkaar vooral tegen. Je moet allemaal hetzelfde zijn of juist verschillend, allemaal met dezelfde hobby’s of toch niet, goed kunnen samenwerken of juist scoren op rivaliteit. Het is dan ook niet mogelijk om een succesformule te ontdekken. Of toch wel? Google wilde weten hoe je een perfect team samenstelt en startte Project Aristoteles.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Groepsnormen

Nadat duidelijk was dat de wetenschap geen antwoord gaf richtte Project Aristoteles zich op ‘groepsnormen’. ‘Bij elke groep ontstaan op een gegeven moment collectieve normen over gepast gedrag’, had een team psychologen beweerd. Onder normen verstaat men dan: tradities, gedragsstandaarden en ongeschreven regels die uitmaken wat we doen. Google zag een grote diversiteit. In sommige teams was het altijd geoorloofd dat mensen elkaar onderbraken, bij andere moest er om beurten gesproken worden. Sommige teams vierden verjaardagen en begonnen elke bijeenkomst met informele gesprekjes. Andere kwamen meteen ter zake. Maar wat vooral opvallend was: de werknemers hadden het voornamelijk over hoe de verschillende teams vóélden. Normen bepalen of we ons veilig of bedreigd voelen, krachteloos of opgewonden, gemotiveerd of ontmoedigd door de andere teamleden.

Collectieve intelligentie

Google nam de proef op de som en liet 152 teams dezelfde opdracht uitvoeren. Al snel zag men dat de collectieve intelligentie binnen een team anders is dan de slimheid van alle individuen bij elkaar. Slimme mensen bij elkaar zetten, betekent niet dat de vraagstukken op een intelligentere manier worden opgelost. Uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de sterke teams het niet goed hadden gedaan door de aangeboren kwaliteiten van de teamleden, maar door de manier waarop ze met elkaar omgingen. Er was een hoge gemiddelde ‘sociale sensitiviteit’. Kortom, het is belangrijker hóé een team werkt, dan wíé erin zit. En men ontdekte een aantal succesfactoren binnen teams:
• Geloven dat het werk belangrijk is.
• Het gevoel hebben dat het werk voor mensen persoonlijk betekenisvol is.
• Duidelijke doelen en afgebakende rollen.
• Weten dat men op elkaar kan rekenen.
• Psychologische veiligheid.

Girlpower…

En wat de teamleiders betreft, zij moeten vooral het goede voorbeeld geven. Dus een gesprek niet onderbreken, luisteren naar anderen, eerlijk zijn, iedereen aan het woord laten, conflicten niet uit de weg gaan. Want uiteindelijk draait het om twee algemene principes: teams zijn succesvol wanneer iedereen het gevoel heeft zich te kunnen uitspreken en wanneer de leden laten zien dat ze rekening houden met elkaars gevoelens. En ohja -ook niet onbelangrijk- uit het onderzoek bleek dat de sterke teams ook meer vrouwen bevatten…

Meer weten? lees Slimmer, sneller, beter van Charles Duhigg.


advertentie