Strengere eisen RVS ophangconstructie zwembaden

Climbing a Pile of Files
Recent zijn er wijzigingen aangebracht in de verplichting om als eigenaar van een overdekte zwemaccommodatie te voldoen aan de NCC ‘Praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van ophangconstructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden’ uit 2004. Zwembaden moeten worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van niet-resistent RVS. Indien aanwezig moet dit worden vervangen of moet twee keer per jaar door een externe partij worden gecontroleerd op de aanwezigheid van corrosie. Hierop wordt gehandhaafd door de gemeente, op basis van het Bouwbesluit.

Het Ministerie van BZK heeft door TNO een onderzoek laten uitvoeren naar RVS, mede naar aanleiding van een aantal ongevallen. De resultaten hiervan zijn te vinden in dit rapport. Dit rapport werd op 30 september aan de Tweede Kamer aangeboden. In het rapport wordt de controlefrequentie verhoogd naar iedere 6 maanden, indien in een zwembad niet-resistent RVS aanwezig is.

Hoofdlijnen uit de nieuwe richtlijn:
– Laat uw zwembaden inspecteren op de aanwezigheid van niet-resistent RVS.
– Indien niet-resistent RVS aanwezig is, luidt het advies dit te vervangen.
– Indien niet wordt vervangen, dient u iedere 6 maanden op de aanwezigheid van corrosie door een externe partij te laten controleren. Hierop wordt gehandhaafd door de gemeente, op basis van het Bouwbesluit. Alleen als u deze richtlijn volgt, voldoet u aan de bouwregelgeving.

Bijlagen
TNO rapport RVS 2013
Kamerbrief Veiligheid RVS zwembaden 30-09-13