Sport & bewegen: wat zijn de plannen van de partijen?

Binnenkort is het weer zover: Tweede Kamer verkiezingen. Menigeen noemt het de belangrijkste verkiezing ooit, omdat er meer dan ooit wat te kiezen valt. De meeste paradepaardjes van de verschillende partijen zijn wel bekend, maar wat valt er eigenlijk op het gebied van sport en bewegen te kiezen? En nog specifieker: wat vindt men van schoolzwemmen?


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Analyse partijprogramma’s

Kenniscentrum Sport heeft de aandacht voor sport en bewegen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen 2017 geanalyseerd. De partijen die met elkaar zijn vergeleken zijn: CDA, Christen Unie, D66, Groen Links, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD en 50PLUS. Gekeken is naar de thema’s sport en participatie, gezondheid en preventie, jeugd en onderwijs, topsport en evenementen, sportklimaat, fysieke omgeving, wet- en regelgeving en innovatie. De resultaten zijn weergegeven in een overzichtelijke factsheet.

Schoolzwemmen

Dan is natuurlijk de hamvraag, wat zijn de plannen? Om gelijk met de deur in huist te vallen: het resultaat voor zwemmen is mager, alleen Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij (SP) ziet onze kleine waterratjes graag zwemmen onder schooltijd. Verder wordt er weinig over gezegd. Meer aandacht gaat uit naar sport en bewegen in de brede zin. Maar wat zeggen de partijen daarover? Als je het vergelijkt met 2013 dan besteden ChristenUnie, D66, PvdA én SGP er duidelijk meer aandacht aan. Bij andere partijen is de aandacht wat verslapt.

Sterren

Ook is gekeken hoe concreet de plannen eigenlijk zijn. Hiervoor heeft men gewerkt met een ‘score’. Als sport alleen genoemd wordt, levert dat geen sterren op. Als het een richting heeft ‘(‘meer aandacht voor’, moet gestimuleerd worden) is dat 1 ster waard. Als het ‘hoe’ ontbreekt (we investeren in, we maken het mogelijk dat) levert dat 2 punten op. Als het richting geeft en ook het hoe (wetgeving, belastingmaatregel) wordt benoemd levert dat 3 punten op. En wat blijkt? De VVD en 50 plus scoren beiden 3 sterren. De VVD heeft het onder meer over de inzet van de vakleerkracht in de basisonderwijs en 50PLUS wil meer budget voor ouderen om te bewegen.

Gezond leefstijl populair

Wat verder opvalt in de analyse is dat er over de hele linie bij de partijen aandacht is voor het thema ‘gezondheid en preventie’. En daarbij zijn gezonde ‘leefstijl en financiering van preventie’ topscoorders. Ook het thema ‘fysieke omgeving’ vindt veel weerklank: denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid van accommodaties wat een belangrijk thema voor onze branche is. Op de onderwerpen ’topsport’, ‘participatie en jeugd’ lopen de ideeën het meest uiteen. Maar door de teksten van de partijen te vergelijken, is het zeker mogelijk om ook overeenkomsten te vinden die kansrijk zijn om onder de aandacht te brengen bij een nieuwe coalitie.

Voor informatie: bekijk de factsheet of kijk op de site van Alles over sport of neem contact op met adviseurs Geeske van Asperen en Jacqueline Kronenburg
Wie wil weten hoe de doorberekening eruit ziet, kan meer informatie vinden bij het CPB. Alleen vind je hier helaas niet concreet wat dit betekent voor de thema’s sport en bewegen zoals bovenstaand genoemd.


advertentie

Hellebrekers