‘Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden’ start 22 mei

Al geruime tijd wordt er gesproken over tegemoetkoming in de energiekosten voor zwembaden. Na de invoering van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is dan nu de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden bekendgemaakt. Van 22 mei tot en met 23 juni 2023 kan een aanvraag worden ingediend voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023 van openbare zwembaden. In totaal is hiervoor € 205,5 miljoen beschikbaar, als dit op is wordt het budget evenredig verdeeld over de aanvragen. Met de deze regeling hoopt de overheid openbare zwembaden te behouden voor de sportinfrastructuur. Voor commerciële partijen die hier niet onder vallen, moet de TEK regeling voor mkb-ondernemingen zorgen voor lastenverlichting. Of met beide regelingen de gehele zwembranche nu voldoende geholpen is om het hoofd boven water te kunnen houden, zal nog moeten blijken.

Belangrijke voorwaarden

De Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden bestaat maximaal uit het voorschot meerkosten 2022 en 2023. De meerkosten zijn het verschil tussen de energiekosten in 2022 en 2023 en een doorberekening van de energiekosten gebaseerd op een in de regeling vastgesteld referentietarief van vóór de prijsstijgingen. Het percentage meerkosten dat vergoed wordt, loopt af per kwartaal. In de voorbeeldberekening staat hoe de meerkosten worden berekend. Een openbaar zwembad dat een subsidie via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) ontvangt of zal aanvragen, komt hiervoor niet in aanmerking. Verder komen de meerkosten voor het vierde kwartaal van 2023 alleen voor een vergoeding in aanmerking als uiterlijk op 1 april 2024, maar in ieder geval op tijd voor de SiSa-verantwoording over het jaar 2023, een verduurzamingsplan is opgesteld voor het desbetreffende openbare zwembad. En blijken de daadwerkelijke meerkosten over 2023 gelijk aan of hoger te zijn dan het te ontvangen voorschot meerkosten 2023? Dan blijft het vastgestelde bedrag gelijk aan het voorschot meerkosten 2023.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: ‘Om de branche overeind te houden moet er binnen drie maanden iets gebeuren’

Uitkering aanvragen

Gemeenten kunnen een aanvraag voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023 indienen van 22 mei tot en met 23 juni 2023. Voor ieder openbaar zwembad in de aanvraag, moet een document waar het energieverbruik in 2022 uit blijkt en een document waar de energiekosten 2022 uit blijken worden meegestuurd. Het aanvraagformulier berekent automatisch de hoogte van de uitkering. Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn, ontvangt de aanvrager een beslissing op de aanvraag. Uiterlijk 15 juli 2024 moeten gemeenten de uitkering verantwoorden. Deze verantwoording verloopt volgens artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeente en de systematiek van ‘Single information, Single audit’ (SiSa-systematiek).

Alle informatie staat in de regeling. Neem bij vragen  contact met op Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen.


advertentie

VDH Watertechnology