27 maart ZwembadBranche Congres

‘Om de branche overeind te houden moet er binnen drie maanden iets gebeuren’

Er is een miljardenpakket beschikbaar gesteld voor huishoudens ter compensatie voor de stijgende gas- en energieprijzen en er wordt gepraat over een steunpakket voor energie intensieve bedrijven. Daarnaast is er al in juli een motie aangenomen over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen. Toch is de zwembranche nog in onwetendheid: wat komt er op ons af? Er dreigen sluitingen en faillissementen als er niks gebeurt. Kan de branche nog rekenen op compensatie?


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Gehele sportinfrastructuur

Het financieel steunen van huishoudens is natuurlijk belangrijk voor de zwembranche. Het houdt het (leren) zwemmen toegankelijk. Maar daarbij is het behoud van zwembaden en zwemlesaanbieders natuurlijk wel cruciaal. Teun van Etten, voorzitter vereniging voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), ziet ook dat de nood hoog is. “Wij horen natuurlijk de verhalen van onze leden dat het water aan de lippen staat, er moet de komende maanden echt iets gaan gebeuren.” Concreet is er nog weinig te zeggen, volgens Teun staan zij nog aan het begin, maar de urgentie dringt wel steeds meer door in politiek Den Haag. “Ik was positief verrast dat onze minister-president Mark Rutte in zijn interview voor Op1 afgelopen maandag tot drie keer toe het zwembad noemde. Dan ook te bedenken dat Rutte nooit iets zomaar zegt, het was dus van hem een bewuste keuze om de zwembaden aan te stippen. Dat betekent dat ook op dat niveau wordt ingezien hoe essentieel wij zijn.” Teun is dan ook blij met alle aandacht die er de laatste tijd was en vooral ook de samenwerking met betrokken partijen sportbreed, waardoor de slagkracht groter is geworden. “We trokken al wel samen op met de POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders), maar nu ook nadrukkelijker met partijen zoals de NOC NSF en de VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland). Nu kun je zeggen dat het maatschappelijk belang van de kunstijsbanen minder groot is dan die van de zwembaden. Ben ik het mee eens, maar toch is het van groot belang dat er ijsbanen zijn voor een schaatsland als Nederland. Denk alleen al aan het faciliteren van de topsport. Maar bovenal staan we samen sterker. Wij willen een vitale samenleving en daarvoor is het noodzakelijk dat de gehele sportinfrastructuur in stand wordt gehouden. En dan doel ik daarbij voor de zwembranche op de zwembaden en zwemlesaanbieders, ook diegene die geen enkele ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Iedereen is nodig en de inzet is dus een compensatie branchebreed.”  

Meer weten over duurzame toepassingen? Kom naar de ZwembadBranche Dag en volg de workshop ‘Zwembad 2.0: van energieverslinder naar energieverbinder’ van Ronald Spoelstra.

Verduurzaming

Er is nog veel onduidelijk, maar Teun denkt aan een regeling vergelijkbaar met de SPUKIJZ-regeling. “Deze was duidelijk en transparant en ook goed uitvoerbaar. Ik begrijp de angst bij commerciële zwembaden en zwemscholen omdat zij denken dan buiten de boot te vallen. Als de MKB-regeling voor energie intensieve bedrijven waarover wordt gesproken voor hen niet toereikend is, moeten zij zonder meer worden gelijkgesteld met de zwembaden die destijds onder de SPUKIJZ-regeling vielen. Hetzelfde geldt voor sportscholen, we richten ons namelijk op alle sportaccommodaties en -aanbieders.“ Dat er nog geen regeling is, komt volgens Teun vooral omdat het nu iets complexer is dan bij de coronacrisis. “Toen moesten alle zwembaden sluiten, nu zijn er grote verschillen. Bij ongeveer een derde van de zwembaden loopt het vaste contract binnen afzienbare tijd af, maar ook weer niet op hetzelfde moment. De één moet er dit jaar nog aan geloven en de andere ergens volgend jaar. Dat maakt het ook lastig om de schade te bepalen.” Naast een compensatie op korte termijn wordt ook gekeken naar verduurzaming. “Uiteindelijk moeten we natuurlijk minder energie gaan verbruiken. Ik zou mij daarom voor kunnen stellen dat een compensatie wordt gekoppeld aan financiële steun voor duurzame toepassingen. Waarbij dan de zwembaden die het op korte termijn zwaar krijgen, het eerste aan de beurt zijn.” Teun ziet ook dat nu enkele gemeenten financieel bijspringen. “Dit is natuurlijk fijn voor de betreffende zwembaden, maar het gaat hier om veel geld en dat zal dan uiteindelijk van het Rijk moeten komen. Daarom moet er een landelijke regeling komen en om de te zorgen dat de branche overeind blijft, moet die er binnen drie maanden zijn. Wij werken daar samen met de andere betrokken partijen in ieder geval hard aan.”

Lees meer hierover in ZwembadBranche #85 -die deze week verschijnt- waarin Joost Veenema, Kees Pepping, Shiva de Winter, André de Jeu en Mohammed Mohandis vertellen hoe zij aankijken tegen de impact van de energiecrisis op de branche.


advertentie

Hellebrekers