27 maart ZwembadBranche Congres

‘Samen bepalen we de norm’: een veilig sportklimaat creëer je met elkaar

‘Samen bepalen we de norm’, zo luidde de kop van de nieuwsbrief van de KNZB waarmee men weer even benadrukt hoe belangrijk het is dat er wordt gewerkt aan een veilig sportklimaat. Zeker ook nu in de media berichten zijn verschenen waaruit blijkt dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. De boodschap om samen na te denken over waarden en gewenst gedrag en daar met elkaar regels over af te spreken, is nog steeds van belang. “Het creëren van een veilig sportklimaat is nooit af, het is een continu proces waar wij allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen.”

Sportief en veilig zwemklimaat

Om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken heeft de KNZB Code Blauw opgezet. Om zo te kunnen zorgen dat iedereen kan zwemmen in een sportieve en veilige omgeving. Petra van den Hoek heeft zich als projectleider Code Blauw de afgelopen jaren ingezet voor een sportief en veilig zwemklimaat, maar is sinds kort een andere uitdaging aangegaan. Op de valreep, haar laatste werkdag, vroegen wij haar waar het project nu staat. “Ik ben tevreden met de resultaten van de afgelopen jaren. De verenigingen hebben het goed opgepakt, er is veel aandacht voor. We zien ook heel duidelijk dat de drempel is verlaagd en dat men het makkelijker vindt om een melding te maken.”


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.‘High5’

Binnen de KNZB bestaat niet de illusie dat zij ongewenst gedrag volledig kunnen bannen, maar wel dat er binnen een vereniging alles aan gedaan wordt om het te voorkomen. “Hierbij helpt de KNZB graag waar het kan. Wij zien het ook als een continu proces. Het is nooit af, we moeten er met elkaar aan blijven werken.” Van den Hoek vindt het dan ook fijn dat een positief en plezierig sportklimaat is opgenomen in het sportakkoord, maar nog belangrijker dat het wordt uitgedragen door de sporters en alle andere betrokkenen zelf. “Het moet niet bij woorden blijven, maar echt in de praktijk worden uitgevoerd. Met ‘High5’ geven wij tools aan verenigingen om hen zo te ondersteunen bij de uitvoering. Denk aan het opstellen van gedragsregels, het aanstellen van een contactpersoon en het aanvragen van VOG’s. Om te zorgen dat het zwemklimaat veilig is, moet je er echt werk van maken.”

Lees ook: Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Inclusiviteit

Het stokje draagt Van den Hoek over aan Sjors Lommerts. Naast zijn andere activiteiten bij de KNZB, gaat hij nu ook verenigingen ondersteunen bij het borgen van een veilig sportklimaat. Hoewel er al veel is bereikt, ziet Lommerts ook nog veel punten die de komende jaren kunnen worden opgepakt. “Wij willen meer inzoomen op specifieke doelgroepen. Sporten is voor iedereen, maar helaas zien wij nog steeds dat mensen worden buitengesloten. Nog niet iedereen voelt zich gezien en herkend, terwijl inclusiviteit één van de beginselen is van sport.” Het blijkt dat sportaanbieders zich er vaak niet bewust van zijn als iemand zich niet thuis voelt. En dat is een gemiste kans, want juist zij kunnen drempels wegnemen en ervoor zorgen dat iedereen binnen de club met plezier kan sporten en bewegen. Reden dat dit najaar wordt gestart met een campagne om duidelijk te maken dat Zwemmen toegankelijk moet zijn voor iedereen.”

Lees het hele interview met Petra van den Hoek en Sjors Lommerts in ZwembadBranche #75


advertentie

XS2 voor Zwembaden