Dit zijn de aanvullingen op steunpakket III

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er maatregelen om het virus terug te dringen. Met alle gevolgen van dien. Bedrijven, mensen in loondienst en zelfstandigen die door deze maatregelen hard worden geraakt, kunnen rekenen op steun vanuit de overheid. Inmiddels is er een derde steunpakket. Door de gedeeltelijke lockdown zijn daarop aanvullingen gekomen. Het pakket ‘ademt mee’ met de ontwikkelingen van de coronacrisis: als de omzetten verder dalen, zal de steun stijgen. Wat betekent de uitbreiding van steunpakket III voor de zwembranche? Hierbij de aanvullingen en regelingen nog even op een rij.

Aanvullingen derde steunpakket

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten
Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is €40 miljoen gereserveerd.

Time-out arrangement (TOA)
Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

(Tijdelijke) banen
Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Derde steunpakket

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Deze tegemoetkoming geldt tot en met juni 2021 met de volgende nieuwe voorwaarden:

 • De grens voor omzetverlies gaat omhoog, van 20% naar 30%.
 • De nieuwe TVL vraag je steeds per 3 maanden aan in plaats van 4 maanden.
 • Het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden.
 • Voor Q4 geldt dat alle mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies toegang krijgen tot de TVL, de beperking op basis SBI-codes vervalt daarmee tijdelijk.

>> Lees meer over TVL

NOW-regeling voor loonkosten verlengd

 • De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) geldt tot en met juni 2021. De NOW 3 kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf 16 november 2020 bij UWV.De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:
 • De loonsteun geldt vanaf 1 januari 2021 bij 30% of meer omzetverlies. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is de grens voor omzetverlies nog 20%.
 • Elke 3 maanden moet je een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt elke 3 maanden minder: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.
 • De loonsom mag per periode dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat van invloed is op de tegemoetkoming.
 • Bij ontslag van personeel vanwege economische redenen, wordt geen midnering in rekening gebracht van de NOW-compensatie. Je bent wel als werkgever verplicht de werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet je dat niet, dan kun je een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. Verder moet er contact op worden genomen met de UWV om de werknemers te begeleiden.

>> Lees meer over NOW

Tozo 3 zonder vermogenstoets
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot eind juni 2021 met als wijzigingen:

 • De toepassing van de vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021.
 • Als je voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo, gaat de gemeente waar je woont u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Vanaf 1 januari 2021 kijkt de gemeente in samenspraak naar welke ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld omscholing of coaching.

De Tozo 3 geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar je woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie.

>> Lees meer over Tozo

Langer tijd voor aflossen belastingschuld
De periode om de om het volledige bedrag van de belastingschuld af te lossen is verlengd tot 36 maanden. Voorwaarde is wel dat je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen vanwege corona.

>> Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing
Het kabinet investeert geld om mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen, te helpen ander werk te vinden. In totaal trekt het kabinet hier € 1,4 miljard voor uit. Ook flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van de scholingsmaatregelen. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt.

>> Lees meer over subsidie voor omscholing.