Plezier grootste reden om te bewegen: zwemmen is natuurlijk heel leuk!

Vier op de vijf Nederlanders (80%) bewegen wekelijks recreatief (niet sportgerelateerd). Nederland is daarmee één van de beweegkoplopers in Europa, waar het gemiddelde beweegcijfer (44%) een stuk lager ligt. Met meer dan de helft (56%) van de Nederlanders die wekelijks sport, scoort Nederland ook in die ranglijst hoger dan het Europese gemiddelde (40%). Dit blijkt uit een factsheet van het Mulier Instituut, dat een analyse deed van de Special Eurobarometer – sport and physical activity (2009, 2013 en 2017), een onderzoek onder ruim 28.000 Europeanen uit 28 (in 2009: 27) landen van de Europese Unie.

Sportdeelname

De wekelijkse sportdeelname in Nederland ligt hoger dan gemiddeld in Europa. Nederland neemt, net als in 2009 en 2013, de vierde plaats in op de Europese ranglijst. Alleen de bevolking van Zweden, Denemarken en Finland sport meer. De sportdeelname in Nederland blijft de afgelopen 10 jaar redelijk stabiel (56% in 2009, 58% in 2013 en 56% in 2017). Het percentage mensen dat nooit sport ligt in Nederland (31%) lager dan gemiddeld in Europa (42%). Dit cijfer is ten opzichte van 2013 wel licht toegenomen (29%). In de meeste Europese landen is een toename van het aantal niet-sporters te zien. De groep intensieve sporters (5 x per week of vaker) is in Nederland met 6% iets kleiner dan in Europa (8%).

Nederland koploper beweegdeelname

Recreatief en niet-sportgerelateerd wordt in Nederland veel gedaan. Zo’n 80% van de Nederlanders beweegt wekelijks (figuur 1). Nederland is daarmee koploper in Europa, waar dit percentage aanzienlijk lager ligt (44%). Voor zowel Nederland als Europa is dit percentage iets lager dan in 2013. Ook recent onderzoek laat een vrijwel gelijk percentage Nederlanders dat wekelijks beweegt zien (82% in 2014). Het percentage mensen dat nooit recreatief beweegt, is in Nederland (7%) het laagst van alle EU-landen (35%). Met name in Zuid-Europa is dit percentage hoog: in vijf Zuid-Europese landen beweegt meer dan de helft van de bevolking nooit recreatief. Het percentage mensen dat heel vaak recreatief beweegt (5 x per week of vaker) is in Nederland (45%) een stuk hoger dan Europa (14%).

Plezier belangrijkste motief sport en bewegen

Motieven van Nederlanders om te sporten en bewegen zijn met name plezier (65%), verbeteren van fitheid (64%), verbeteren van gezondheid (63%) en ontspanning (63%). Hoewel de vier belangrijkste motieven in Europa dezelfde zijn, wordt met name plezier in de EU veel minder vaak (30%) genoemd. Nederland is het enige Europese land waar dit motief bovenaan staat. Bij 22 EU- landen is het verbeteren van de gezondheid het belangrijkste motief en bij vier landen is dat het verbeteren van de fitheid. Belemmeringen van Nederlanders om meer te sporten zijn met name geen tijd hebben (38%), geen motivatie hebben (23%), al genoeg aan het sporten zijn (21%) en een handicap/ziekte hebben (14%). Dit beeld is ook in de rest van Europa te zien, waarbij in alle Europese landen ‘geen tijd’ als grootste belemmering is genoemd.

Lees ook: Word gelukkig door al op jonge leeftijd te beginnen met zwemmen!

Andere belangrijke bevindingen zijn

  1. Eén op de drie Nederlanders (27%) is lid van een sportvereniging. Dat is het hoogste percentage in Europa (Europees gemiddelde: 12%).
  2. Twee derde (69%) van de Nederlanders vindt dat de overheid voldoende doet om fysieke activiteit te bevorderen (Europees gemiddelde: 49%).
  3. Van alle inwoners in Europa is de Nederlander, net als in 2013, het meest tevreden met de mogelijkheden die de woonomgeving (94% vs. 74% EU) en de lokale sportaanbieders (94% vs 73% EU) bieden om fysiek actief te zijn.
  4. Plezier is voor Nederlanders het belangrijkste motief om te sporten en bewegen, gevolgd door het verbeteren van de fitheid en gezondheid en ter ontspanning. Met name plezier wordt in andere Europese landen veel minder vaak genoemd.
  5. Zowel in Nederland als in de rest van Europa is ‘geen tijd’ de belangrijkste reden om niet te sporten.

Kijk voor meer informatie naar de factsheet ‘Sport en bewegen in Nederland en de Europese Unie’
Splash Software