Ogen op de weg & handen aan het stuur

Na een intensieve periode achter mijn bureau ging ik weer eens op werkbezoek bij een zwembad. Bij het betreden van de techniekruimte kwam het gezoem mij al tegemoet. Wat bleek, de zuurgraad was 6.75 en dus te laag. Afgerond zou je kunnen zeggen hij is 6.8, maar eigenlijk was de pH lager dan 6.8 en dus ongeschikt om in te zwemmen. Ik keek nog wat verder en zag dat het geen korte dip was, de waterkwaliteit was al langere tijd slecht. Toen ik nog wat meer om mij heen keek, vielen meerdere zaken op. Alsof hier al een tijdje niemand meer was geweest, maar dat zou toch niet moeten kunnen. Je moet toch dagelijks een rondje door de techniek lopen om controles uit te voeren? Blijkbaar wordt daar in de praktijk toch anders over gedacht en dat baart mij zorgen. Na wat vragen kwam het hoge woord eruit: “Ja, de technische man is langdurig ziek en zijn vervanger kwam na een paar dagen niet meer opdagen”. Misschien herkennen jullie dergelijke verhalen wel, maar we moeten ons wel beseffen dat we dan bezig zijn met een gevaarlijk spelletje. Bijna Russisch Roulette.

Nu zul je denken: “Hoe kunnen de badmeesters, die niet eens bij de techniek mogen komen, dan toch zien wanneer er iets niet goed is met die techniek?”. Daar zijn dagelijkse metingen voor. Maar ook andere controles zijn mogelijk zoals kijken of er veel vervuiling op de bodem ligt of het doorzicht tot de bodem bepalen. Afwijkende resultaten geven duidelijk aan dat de hygiëne en veiligheid niet goed geborgd zijn en dat er actie ondernomen moet worden. Als je afwijkingen wel waarneemt maar geen actie daarop onderneemt, ben je mogelijk deels aansprakelijk als er iets mis gaat. Je moet daarom ook vastleggen wat je geconstateerd hebt, met bijbehorende omschrijving van herstel acties. Dit om later bij een aansprakelijkheidsstelling te kunnen onderbouwen hoe je gehandeld hebt.

Lees ook: Kruip eens in het hoofd van een badplasser…


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Over het algemeen zijn zwembaden hygiënisch en veilig en dat moet ook, want de gebruikers zijn heel kwetsbaar. In de eerste plaats omdat ze alleen zwemkleding dragen, maar ook omdat het vaak kwetsbare groepen uit onze samenleving zijn zoals kleine kinderen. Gebruikers moeten er dus op kunnen vertrouwen dat zwembaden hygiënisch en veilig zijn. Dat kunnen ze ook omdat alle zwembaden uitgerust zijn met technische systemen om die hygiëne en veiligheid te borgen met daar bovenop (handmatige) controlemetingen. Maar zoals dat gaat met techniek, die heeft ook aandacht nodig. Dat noemen we (dagelijks) onderhoud. Bij gebrek aan onderhoud gaan deze systemen uit de pas lopen waardoor de borging op hygiëne en veiligheid in het geding kan komen. Als er op die momenten niet goed gereageerd wordt op de resultaten van de controlemetingen, dan rijd je als het ware geblinddoekt langs een diepe afgrond. En neem je dus grote risico’s.

Ik moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als er dan iets mis gaat. Persoonlijk letsel is daarbij zeker niet uit te sluiten en het is dan ook wel duidelijk waar ze aankloppen voor aansprakelijkheid. Bijkomend nadeel is dat zwembaden er dan weer negatief opstaan, terwijl de meeste zwembaden toch echt wel hun best doen om met de beperkte middelen die ze hebben hygiënisch en veilig zwemmen aan te bieden. De recente brief van de minister van BZK aan de tweede kamer over RVS getuigt daarvan. Begin 2017 had circa 80% van de zwembaden haar zaakjes betreffende RVS nog niet voor elkaar, maar inmiddels heeft 50% dat al wel. En bij de zwembaden die het nog niet voor elkaar hebben, zijn vaak de meeste onderdelen van gevaarlijk RVS al vervangen. Er is dan vooral sprake van minder risicovolle restpunten, aldus de minister. We zijn dus op de juiste weg en daar mogen de zwembaden best een compliment voor krijgen. Maar we moeten de ogen op de weg houden en de handen aan het stuur houden en niet insukkelen. Zwemmen is gezond en om dat zo te houden moeten we er wel samen aan blijven werken.

Deze column is geschreven door Maarten Keuten en verscheen in ZwembadBranche #62. Wil je reageren op zijn column? Mail naar m.g.a.keuten@tudelft.nl


advertentie

E.B.T.C.