15 oktober ZwembadBranche Dag

Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid

In april 2016 ging NL Zwemveilig van start. Het project is gericht op het verzamelen van cijfers en kennis over zwemonderwijs, zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland. Door kennis te verzamelen kan de zwemveiligheid naar een hoger niveau worden getild. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ coördineert het project namens de zwembadbranche, het ministerie van VWS ondersteunt NL Zwemveilig. Het afgelopen jaar zijn veel onderzoeken verricht door onder andere het Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen en Kenniscentrum Sport. Inmiddels is de rapportage met de opbrengsten aangeboden aan het ministerie van VWS en verstuurd naar de Tweede Kamer. Wat heeft het project tot nu toe concreet opgeleverd?

Nationale Norm Zwemveiligheid

Naast veel onderzoeksresultaten en bruikbare kennis heeft het project concreet geleid tot een Nationale Norm Zwemveiligheid die op 1 januari 2018 van kracht wordt. De Nationale Norm Zwemveiligheid staat gelijk aan het Zwemdiploma C. Daarnaast heeft het geleid tot nieuwe exameneisen voor het diplomazwemmen en nieuwe nationale zwemdiploma’s, beide ook vanaf 1 januari 2018.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Verschillende vaardigheden

  • Zwemdiploma A: leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad zonder attracties.
  • Zwemdiploma B: leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
  • Zwemdiploma C: leert een kind de vaardigheden om op een veilige manier plezier te hebben en je te redden in open water (behalve in de zee). Nu beheerst een kind de vaardigheden voor een zwembad met attracties, maar ook voor open water zoals recreatieplassen, brede sloten en vaarten.

Lees ook: Grote gemeenten investeren nog wel in schoolzwemmen

Blijven oefenen

Daarnaast is onderzoek gedaan naar turbozwemmen, leren zwemmen voor kinderen met een beperking, leren zwemmen met een iPad en schoolzwemmen. Tevens is gekeken hoe ouders aankijken tegen de zwemvaardigheid van hun kinderen. Of je je daadwerkelijk kunt redden in een situatie hangt uiteraard óók af van het onderhouden van je vaardigheden. De zwemouders lijken zich hiervan redelijk bewust, zo blijkt uit een onderzoek (Nederlanders over zwemveiligheid) van het Mulier Instituut. Hoewel bijna driekwart denkt dat je het zwemmen nooit meer verleert, vindt wel ruim de helft dat het belangrijk is om regelmatig te gaan zwemmen om zo je vaardigheden te onderhouden. Meer over de onderzoeken van NL Zwemveilig lees je in de volgende uitgave van ZwembadBranche.

Kijk voor meer informatie www.nlzwemveilig.nl


advertentie

Hellebrekers