27 maart ZwembadBranche Congres

Najaarsnota 2022: maximaal 207 miljoen euro voor het veiligstellen van zwemlessen

Gisteren lekte de najaarsnota uit, nu is deze officieel openbaar gemaakt. In deze nota gaat het inderdaad ook over compensatie voor de zwembranche. Er staat vermeld dat voor het veiligstellen van de zwemlessen maximaal 207 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de jaren 2022 en 2023. Voor de amateursport wil men een noodfonds oprichten voor het geval verenigingen in continuïteitsproblemen komen.

Najaarsnota 2022

In de Najaarsnota 2022 is het volgende opgenomen over de zwembaden en amateursport:


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Openbare zwembaden zijn een sector met een bijzonder hoge energie-intensiteit en een groot maatschappelijk belang vanwege de zwemlessen. Om de zwemlessen veilig te stellen is het noodzakelijk deze sector extra te steunen. Hiervoor wordt maximaal 207 miljoen euro in 2023 beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023. Voor de amateursport geldt dat een deel van de sector (3600 van de 26.000 verenigingen) energie-intensief is en niet in aanmerking komt voor de TEK. Voor deze groep wordt een noodfonds opgericht voor het geval ze in de continuïteitsproblemen komen. Hiervoor wordt 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2023. Deze regelingen op de VWS-begroting worden gedekt door middel van onderuitputting in het voorjaar.

Lees ook: Minder bewegen door stijgende prijzen: ‘het wordt nu cruciaal wat de overheid gaat doen’

Binnenkort meer duidelijkheid

Momenteel zijn betrokken partijen in gesprek over hoe de regeling er precies uit gaat zien. Op de vraag of zwembaden én zwemscholen hiermee zijn geholpen laat Teun van Etten, voorzitter vereniging voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), weten dat er niet meer informatie is dan dit. ‘We hopen in de loop van deze week meer te horen over de exacte uitwerking voor de verschillende accommodaties.’ Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.


advertentie

XS2 voor Zwembaden