Ministerie van VWS geeft impuls aan zwemonderwijs

Zwemdiploma C

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bekend gemaakt de komende twee jaar een bedrag van bijna 600.000 euro beschikbaar te stellen voor kennisontwikkeling over zwemonderwijs aan Stichting het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Evert-Jan Hulshof, directeur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, waardeert deze ondersteuning enorm: “Onze maatschappelijke opdracht is om iedereen in Nederland zwemvaardig en zwemveilig te krijgen. Door meer onderzoek en het bundelen van bestaande praktijkkennis vergroten we de kennis in de zwemsector en helpen we beroepsopleidingen, zwemonderwijzers en zwemlesaanbieders om de kwaliteit van het zwemonderwijs verder te verbeteren. Zo krijgen we onderbouwde antwoorden op vragen als ‘is turbozwemmen nou wel of niet goed voor de zwemvaardigheid’ en ‘wat is een goede leeftijd om te starten met zwemles’.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.‘Evidence based’ aanpak
Om te komen tot de gewenste ‘evidence based’ aanpak van het zwemonderwijs is het plan van aanpak ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020’ opgesteld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ namens de zwembranche en in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Met ondersteuning van de Rijksoverheid wordt het plan ten uitvoer gebracht. De landelijke coördinatie vindt plaats vanuit het Kenniscentrum Zwemmen, onderdeel van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Van daaruit wordt de komende jaren kennis over zwemmen verzameld, gevalideerd en verspreid. Dat kan zowel wetenschappelijke kennis zijn als praktijk- of ervaringskennis van betrokkenen zoals zwemonderwijzers, zwembadmanagers, opleiders en ouders. Inhoudelijk gaat het om kennis over belangrijke thema’s zoals zwemlessen, diplomazwemmen, zwemonderwijzers, fysieke en sociale veiligheid en de maatschappelijke waarde van zwemmen.

Samenwerking
Bij het verzamelen en verspreiden van die kennis staat samenwerking centraal. Zo worden zwembaden en zwemlesaanbieders verbonden aan hogescholen en universiteiten in deelstudies en wordt gestreefd naar deskundigheidsbevordering samen met opleiders van zwemonderwijzers (mbo, hbo, particulier). Daarnaast gaan we nader in op de precieze cijfers en achtergronden over verdrinking met reddingsbrigades en worden, samen met sportbonden en de recreatiesector, goede voorbeelden verspreid wat betreft het motiveren van kinderen en ouders om te blijven zwemmen na het behalen van een zwemdiploma. Verder wordt in samenwerking met vertegenwoordigers van lokale overheid en onderwijs nagegaan hoe een lokaal zwembad optimaal kan samenwerken met omliggende scholen en de gemeente aan de veiligheid van kinderen in zwemwater.


advertentie

Pomaz