Meldingsplicht Wet Milieubeheer: wat betekent dit voor de zwembranche?

In 2019 wordt er een meldingsplicht ingevoerd op de Wet Milieubeheer Activiteitenbesluit artikel 2.15. Milieubeheer-plichtige zwembaden moeten dan alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Aan artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer wordt een verplichting toegevoegd voor zwembaden om te melden hoe zij aan deze energiebesparingsverplichting hebben voldaan. Deze verplichting geldt voor zwembaden met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar of met een verbruik van meer dan 25.000 m3 gas per jaar. Hoe kun je daar als zwembad nu op inspelen?

Welke maatregelen?

Hier vind je de erkende maatregelen voor energiebesparing in de sector sport en recreatie die behoren bij artikel 2.15 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Het gaat dan vooral om het beperken van warmteverlies via de wanden van het bassin en de leidingen en het beperken van het energieverbruik van de badwaterpompen. Om het exact te weten, kun je met deze lijst checken welke van de 46 onderdelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn, verplicht zijn voor jouw zwembad. En waar je dus nu alvast op in kan spelen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Voor wanneer precies?

Uiterlijk 1 juli 2019 (en daarna elke vier jaar) moeten zwembaden, die onder de Wet milieubeheer (Wm) vallen, het bevoegd gezag (BG) melden welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Wanneer niet alle erkende maatregelen die verplicht waren zijn getroffen én er in plaats daarvan alternatieve maatregelen zijn getroffen, dan moet worden gemotiveerd waarom die alternatieve maatregel(en) tenminste een gelijkwaardig energiebesparende effect hebben.

Lees ook: Maximale energiekosten en het milieu belasten voor aangenaam zwemwater? Dat kan ook anders!

Kosten besparen

Naast het besparen van de energie, bespaar je natuurlijk ook op de kosten. Energie is al een grote kostenpost op de begroting en daarbij wordt het gasverbruik de komende jaren alleen maar duurder. Besparen op het gasverbruik is dan ook niet alleen goed om de CO2 terug te dringen, maar ook zeker financieel aantrekkelijk. Dus ook voor de zwembaden die niet onder de wettelijke regeling vallen is het belangrijk om energie te besparen. Er komt een internettool beschikbaar om de melding te doen. De maatregelen moeten zijn doorgevoerd en gemeld voor 1 juli 2019.

Energieplan

Veel gemeenten hebben voor de komende 4 jaar allemaal ‘duurzaamheid’ hoog op de agenda staan. Maak daar dus gebruik van, realiseer een goed energieplan met de kosten en de terugverdientijd en kijk of de gemeente kan bijdragen in de kosten. Naast de gemeente is er ook de RVO die op een groot aantal onderdelen subsidie geeft. Voor de buitenbaden is het ook zeker interessant om zonder gasverbruik het zwembadwater te verwarmen. En het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, er zijn al een aantal buitenbaden die het zwembadwater verwarmen met bijvoorbeeld warmtepompen.

Lees hier de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing van artikel 2.15 van de Activiteitenregeling milieubeheer

Voor meer informatie kun je kijken op de site van Recron of mailen naar Chris Jaasma van 3BEN via info@3ben.nl


advertentie

XS2 voor Zwembaden