Leesvoer voor de zomer – zwemonderwijs

Wat is het toch heerlijk om te lezen tijdens de vakantie. Het moment dat je even een stapje terug kan doen. Om even datgene te doen waar het in de hectiek van alledag niet van komt. Lezen is voor veel mensen één van de eerste dingen die in de drukte vaak komt te vervallen. Maar wil jij dit deze zomer inhalen, dan hebben we een aantal leestips voor jou. We hebben afgetrapt met leestips over managementboeken, maar dit keer focussen we op het zwemonderwijs in de brede zin. Voor nu dus veel leesplezier. En natuurlijk als jij nog andere tips hebt? Laat het ons weten!

How to talk to kids | effectief communiceren met kinderen – Adele faber

Een kind kan heel veel zelf, maar nog lang niet alles. En dit levert strijd en discussies op. De How2talk2kids-methode biedt handvatten om het kind te begeleiden, los te laten én beter te begrijpen. Om op een andere manier te praten met en te luisteren naar kinderen waarbij het meer gaat om waarnemen en niet veroordelen. Een praktisch 6-stappenplan vormt de basis waarmee je iets kunt overbrengen zonder in de clichés van straffen en belonen te vervallen. Basisvaardigheden waarmee je anders leert communiceren en kinderen leert meer zelf de verantwoordelijkheid te nemen en zelf te komen met oplossingen. Grondlegger van de How2talk2kids-opvoedmethode is klinisch psycholoog dr. Haim Ginott. Adele Faber, expert op het gebied van communicatie tussen volwassenen en kinderen, schreef op basis hiervan een boek.

Luisteren naar kinderen – Thomas Gordon

De Amerikaanse psycholoog dr.Thomas Gordon heeft veel onderzoek gedaan naar stoornissen in de ouder-kindrelatie en ontwikkelde een methode hiervoor. Cruciaal hierbij is het doorbreken van de oude controverse tussen het gezag en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist. Met als resultaat dat beide partijen elkaar kunnen ontmoeten, zonder hun gezicht te verliezen. ‘Luisteren naar kinderen’ bevat een aantal eeuwenoude wijsheden die hij in onze eigen tijd plaatst. Gordons methode gaat uit van de bereidheid om gemaakte fouten te erkennen en ervan te leren. Het vermijden van fouten verkleint de tegenstellingen en maakt conflicten bespreekbaar én daarmee oplosbaar. De bereidheid tot toenadering herstelt het natuurlijke wederzijdse respect. Beide partijen gaan erop vooruit niemand valt buiten de boot. Een ouderwetse win-win situatie.

Kracht van Klagende Ouders – Ivo Mijland

Uit onderzoek bleek laatst dat ruim de helft (54%) van de leraren vindt dat ouders zich de afgelopen vijf jaar intensiever zijn gaan bezighouden met het onderwijs aan hun kinderen. Herkenbaar? Volgens mij is deze trend ook te zien bij het zwemonderwijs. We krijgen steeds meer te maken met mondige ouders. Door sommigen bestempeld als klagende ouders. Ouders maken het je soms erg lastig: ze vragen om andere docenten, betere roosters of eisen soms zelfs dat het kind mag afzwemmen. Constructief communiceren wordt dan soms lastig. Jammer, want eigenlijk is die zwemouder een bondgenoot. Samen werken jullie aan de zwemvaardigheid van het kind. Alleen hoe maak je de klagende ouders weer bondgenoten? In het praktijkboek ‘Kracht van Klagende Ouders’ krijg je hiervoor handvatten en kun jij zelfs de -in jouw ogen- ‘meest vervelende zwemouder’ aan.

Respect: 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur – Hans Kaldenbach

In onze samenleving botst de norm van de ‘burgerlijke’ cultuur met die van de ‘straatcultuur’. Dit straatcultuurgedrag haalt bij veel mensen ‘het bloed onder hun nagels’ vandaan. Waarom? Eén van de moeilijkste opgaven voor toezichthouders is het corrigeren van jongeren in de straatcultuur. Ze reageren anders dan de ‘burgerlijke’ cultuur (jij) verwacht. En hoe ‘beschaafder’ iemand is opgevoed, des te meer diegene een ‘sorry’ verwacht én de belofte dat het niet meer zal gebeuren. ‘Respect’ laat aan de hand van een aantal situaties het verschil zien tussen teksten of zinnen die in de burgerlijke cultuur normaal zijn, naast teksten of zinnen die in de straatcultuur worden gebruikt. Waarna dieper wordt ingegaan op de de achterliggende gedachte en tips worden gegeven hoe je dan beter wel kan reageren.

Bildung scheurkalender 2019 – Positief geluid uit het onderwijs

De Bildung scheurkalender is zoveel meer dan een gewone kalender. Voor wie het nog niet kent, het idee is heel simpel: 365 (voor volgend jaar 366…) onderwijscollega’s selecteren voor de Bildung scheurkalender hun meest inspirerende citaat en lichten dat in het kort toe. De citaten zijn divers en afkomstig van leraren uit alle geledingen van het onderwijs. Maar ook van inspecteurs, beleidsmedewerkers, wetenschappers, leden van de Eerste en Tweede Kamer, uitgevers, onderzoekers, bestuurders, psychologen, filosofen, schrijvers en vele andere onderwijsexperts. Uiteraard zijn de citaten wel toegespitst op het onderwijs -al heel veel professionals in het onderwijs zijn er door geïnspireerd geraakt-, maar het biedt ook zeker interessante inzichten voor zwemonderwijzers die te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk.

Pomaz